Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Kalendarium życia Jana Pawła II: 9 czerwca
ROK 1945

zdaje egzamin z egzegezy Pisma św. u ks. prof. Józefa Kaczmarczyka;

ROK 1967

pisze list do ministra kultury w sprawie likwidacji przez władze państwowe Teatru Rapsodycznego;

ROK 1974

głosi kazanie podczas dni skupienia mężczyzn i młodzieży męskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej;

ROK 1979

po raz pierwszy jako papież odwiedza cmentarz Rakowicki i modli się przy grobie rodziców i brata; odwiedza opactwo cystersów w Mogile-Nowej Hucie;

ROK 1983

zatwierdza dekrety o cudach dokonanych za wstawiennictwem Brata Alberta Chmielowskiego i Matki Urszuli Ledóchowskiej;

ROK 1987

w auli KUL spotyka się ze światem nauki; odwiedza dawny niemiecki obóz koncentracyjny na Majdanku;

ROK 1989

w katedrze luterańskiej w Uppsali (Szwecja) uczestniczy w ekumenicznej Liturgii Słowa z udziałem przedstawicieli wszystkich wyznań chrześcijańskich w Szwecji; podczas spotkania z przedstawicielami wyższych uczeni Szwecji mówi o roli uniwersytetu wobec osoby ludzkiej;

ROK 1991

przyjmuje skierowany do niego list społeczności żydowskiej z okazji jego pielgrzymki do Polski; na zakończenie IV pielgrzymki do Ojczyzny beatyfikuje w Warszawie Rafała (Melchiora) Chylińskiego (1694-1741), prezbitera z zakonu franciszkanów konwentualnych;

ROK 1997

w katedrze wawelskiej celebruje mszę św. w Krypcie św. Leonarda z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa; modli się przy konfesji św. Stanisława BM; instaluje abpa Stanisława Dziwisza na Kanonika Kapituły Katedralnej; je śniadanie w jednej z sal Muzeum Archidiecezji Krakowskiej zorganizowanym w jego dawnym mieszkaniu przy ul. Kanoniczej;

ROK 1999

na Mazurach odwiedza domostwo rodziny Milewskich w Leszczewie; z Augustowa płynie statkiem po jeziorze Białym i Kanale Augustowskim, wspomina spływ kajakowy z Jerzym Ciesielskim;

ROK 2003

na zakończenie setnej zagranicznej podróży apostolskiej odwiedza miasto Zadar (w Chorwacji), z którego mieli wyruszyć mnisi udający się do Polski, by ochrzcić Mieszka I w 966 roku;

ROK 2004

mianuje bpa Kazimierza Nycza ordynariuszem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. /mj

wczoraj
Kalendarium życia Jana Pawła II: 8 czerwca
ROK 1966

otrzymuje od władz państwowych odmowę zorganizowania procesji Bożego Ciała z Katedry na Rynek Główny w Krakowie; pisze telegram do przew. Prezydium Rady Narodowej z prośbą o zmianę decyzji;

ROK 1968

przemawia podczas dwudniowych obchodów 150-lecia diecezji sandomierskiej;

ROK 1975

przewodniczy pielgrzymce mężczyzn i młodzieży męskiej do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej; podobnie w 1978;

ROK 1978

podczas spotkania Komisji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich przedstawia „Raport o stanie apostolstwa świeckich w Polsce” i zgłasza potrzebę powołania Zespołu ds. kultury;

ROK 1979

w katedrze na Wawelu zamyka Synod Archidiecezji Krakowskiej, celebruje mszę św. po raz pierwszy według formularza o bł. Jadwidze Królowej; na Skałce spotyka się ze studentami; odwiedza Nowy Targ;

ROK 1982

podczas spotkania z przedstawicielami Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Metalowców skupiającą ok. 14 mln robotników z 70 krajów mówi, że „Związki zawodowe pracowników są koniecznym elementem życia społecznego”;

ROK 1987

na początek 3. podróży apostolskiej po Polsce (35. zagranicznej) modli się przy grobie kard. Stefana Wyszyńskiego w katedrze św. Jana w Warszawie; w siedzibie prymasa polski spotyka się z przedstawicielami Kościołów chrześcijańskich zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej;

ROK 1989

podczas podróży apostolskiej po Skandynawii w Sztokholmie nawiedza katedrę św. Eryka i celebruje mszę św. na stadionie Globo;

ROK 1991

w Warszawie z okazji 200. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791, modli się przy grobie kard. Stefana Wyszyńskiego w katedrze św. Jana, święci prezydencką kaplicę w Belwederze; nawiedza katedrę polową Wojska Polskiego, spotyka się z twórcami kultury;

ROK 1992

podczas podróży apostolskiej po Afryce w Angolii odwiedza m.in. Mbanza-Kongo – najstarsze centrum ewangelizacji Afryki, gdzie święci kamień węgielny pod budowę katedry i odwiedza ubogą rodzinę afrykańską w jej domu;

ROK 1997

na krakowskich Błoniach kanonizuje Królową Jadwigę (1374-1399), w kolegiacie Akademickiej św. Anny spotyka się z rektorami wyższych uczelni w Polsce z okazji 600. rocznica utworzenia Wydziału Teologicznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego;

ROK 1999

w Ełku celebruje mszę św. dla pielgrzymów z Litwy, Białorusi i Rosji; w Wigrach odpoczywa w pokamedulskim klasztorze, pływa statkiem po jeziorze Wigry;

ROK 2003

w Rijece nawiedza sanktuarium Matki Bożej Królowej Adriatyku na wzgórzu Trsat, zwane chorwackim Nazaretem;

ROK 2004

pisze telegram kondolencyjny po śmierci prezydenta USA, Ronalda Reagana. /mj

jutro
Kalendarium życia Jana Pawła II: 10 czerwca
ROK 1966

po wymianie korespondencji z władzami państwowymi wydaje komunikat w sprawie procesji Bożego Ciała, która w Krakowie od 1945 r. musiała ograniczać się do samego tylko wzgórza wawelskiego;

ROK 1967

przy okazji wizyty matki generalnej zgromadzenia sióstr szarytek w ich klasztorze w Krakowie mówi o znaczeniu języka ojczystego w liturgii; uczestniczy w uroczystościach millenijnych w Łodzi;

ROK 1971

po raz pierwszy od 1945 r. wyprowadza procesję Bożego Ciała poza mury Wawelu – do ul. Poselskiej;

ROK 1972

w bazylice ojców jezuitów w Krakowie przewodniczy uroczystościom 100-lecia Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy;

ROK 1973

w Skarżysku Kamiennej uczestniczy w zakończeniu peregrynacji obrazu Matki Bożej w diecezji sandomierskiej i jej inauguracji w Kielcach;

ROK 1979

po raz pierwszy celebruje mszę św. na krakowskich Błoniach nazwaną potem – „Bierzmowaniem dziejów”; koronuje też obraz Matki Bożej z Makowa Podhalańskiego; podczas oficjalnego pożegnania na lotnisku w Balicach mówi m.in.: „Całuję ziemię, z którą nigdy nie może rozstać się moje serce”;

ROK 1982

udaje się w 2. pielgrzymkę do Brazylii i Argentyny podczas technicznego postoju samolotu na lotnisku w Rio de Janeiro spotyka się tam z tysiącami Brazylijczyków;

ROK 1986

powołuje abp Jerzego Strobę w skład komisji do opracowania katechizmu nauki katolickiej;

ROK 1987

w Tarnowie święci 126 kamieni węgielnych pod budowę nowych kościołów i Dom Rzemiosła w Wadowicach; beatyfikuje Karolinę Kózkównę (1898-1914); a na krakowskich Błoniach ofiaruje złotą różę Matce Bożej z Kalwarii Zebrzydowskiej i ponownie koronuje obraz Matki Bożej Myślenickiej;

ROK 1989

na zakończenie podróży apostolskiej po Skandynawii w Vadstena (Szwecja) celebruje mszę św. dla młodzieży z pięciu krajów skandynawskich, odwiedza sanktuarium św. Brygidy;

ROK 1997

w Krośnie kanonizuje Jana z Dukli (1414-1484), brata mniejszego bernardyna, patrona Lwowa; na zakończenie pielgrzymki do Ojczyzny na lotnisku w Balicach zachęca do budowania Polski i Europy „wiernej swym korzeniom”;

ROK 1999

w Siedlcach celebruje mszę św. dla 500 tys. wiernych przybyłych m.in. z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji oraz prawosławnych z diecezji lwowskiej i przemyskiej; w Drohiczynie przewodniczy nabożeństwu ekumenicznemu z udziałem przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich i środowisk muzułmańskich;

ROK 2004

po raz ostatni przewodniczy procesji Bożego Ciała w Rzymie. /mj

Dom rodzinny Jana Pawła II

Odwiedź nas!

MAJ – WRZESIEŃ

poniedziałek – czwartek

9.00 – 18.00

(ostatnie wejście 16.45)
piątek – niedziela

9.00 – 19.00

(ostatnie wejście 17.45)
wtorek

12:00 – 18:00

(ostatnie wejście o 16:45)

Wtorek – wstęp bezpłatny na ekspozycję, zwiedzanie indywidualne. Ostatni wtorek  miesiąca – muzeum nieczynne.
Plan nie dotyczy dni świątecznych i ustawowo wolnych.

LISTOPAD – MARZEC

poniedziałek – niedziela

9.00 – 16.00

(ostatnie wejście 14.45)
wtorek

12:00 – 16:00

(ostatnie wejście o 14:45)

KWIECIEŃ I PAŹDZIERNIK

poniedziałek – niedziela

9.00 – 18.00

(ostatnie wejście 16.45)
wtorek

12:00 – 18:00

(ostatnie wejście o 16:45)

Zobacz więcej