Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Adres

Muzeum Dom Rodzinny
Ojca Świętego Jana Pawła II
w Wadowicach

ul.Kościelna 7
34-100 Wadowice

Kasy biletowe

pl. Jana Pawła II 5
34-100 Wadowice

Współrzędne GPS Muzeum N49° 52′ 59.9325″  E19° 29′ 37.4232″

Godziny otwarcia

MAJ – WRZESIEŃ

poniedziałek – czwartek

9.00 – 18.00

(ostatnie wejście 16.45)
piątek – niedziela

9.00 – 19.00

(ostatnie wejście 17.45)
wtorek

12:00 – 18:00

(ostatnie wejście o 16:45)

Wtorek – wstęp bezpłatny na ekspozycję, zwiedzanie indywidualne. Ostatni wtorek  miesiąca – muzeum nieczynne.
Plan nie dotyczy dni świątecznych i ustawowo wolnych.

LISTOPAD – MARZEC

poniedziałek – niedziela

9.00 – 16.00

(ostatnie wejście 14.45)
wtorek

12:00 – 16:00

(ostatnie wejście o 14:45)

KWIECIEŃ I PAŹDZIERNIK

poniedziałek – niedziela

9.00 – 18.00

(ostatnie wejście 16.45)
wtorek

12:00 – 18:00

(ostatnie wejście o 16:45)

Godziny otwarcia kas biletowych

MAJ – WRZESIEŃ

poniedziałek – czwartek

8:30 – 16.45

piątek – niedziela

8:30 – 17:45 

wtorek

11:30-16:45

LISTOPAD – MARZEC

poniedziałek – niedziela

8:30 – 14.45

wtorek

11:30 – 14.45

KWIECIEŃ I PAŹDZIERNIK

poniedziałek – niedziela

8:30 – 16.45

wtorek

11:30 – 16.45

Cennik biletów

 BILETY INDYWIDUALNE

Bilet normalny

Zwiedzanie indywidualne / z aplikacją – 30 zł
Zwiedzanie z audioprzewodnikiem* – 39 zł
Zwiedzanie z przewodnikiem** – 40 zł

Bilet ulgowy

Zwiedzanie indywidualne / z aplikacją – 23 zł
Zwiedzanie z audioprzewodnikiem* – 32 zł
Zwiedzanie z przewodnikiem** – 33 zł

Bilet rodzinny –  maksymalnie 5 osób
(2 os. dorosłe i 3 dzieci do 16. roku życia lub jedna os. dorosła i 4 dzieci do 16. roku życia)

Zwiedzanie indywidualne / z aplikacją – 85 zł
Zwiedzanie z audioprzewodnikiem* – 95 zł
Zwiedzanie z przewodnikiem** – 100 zł

Bilet normalny z Kartą Dużej Rodziny

Zwiedzanie indywidualne / z aplikacją – 15 zł
Zwiedzanie z audioprzewodnikiem* – 19,50 zł
Zwiedzanie z przewodnikiem** – 20 zł

Bilet ulgowy z Kartą Dużej Rodziny

Zwiedzanie indywidualne / z aplikacją – 11,50 zł
Zwiedzanie z audioprzewodnikiem* – 16 zł
Zwiedzanie z przewodnikiem** – 16,50 zł

Bilet ulgowy działacza opozycji antykomunistycznej
(wydawany na podstawie legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych)

Zwiedzanie indywidualne / z aplikacją – 1 zł
Zwiedzanie z audioprzewodnikiem – 1 zł
Zwiedzanie z przewodnikiem – 1 zł

Bilet bezpłatny

Zwiedzanie indywidualne / z aplikacją – 0 zł
Zwiedzanie z audioprzewodnikiem – 0 zł + opłata za audioprzewodnik (9 zł)
Zwiedzanie z przewodnikiem** – 0 zł

Bilet mieszkańca powiatu wadowickiego

Zwiedzanie indywidualne / z aplikacją – 10 zł
Zwiedzanie z audioprzewodnikiem – 10 zł
Zwiedzanie z przewodnikiem** – 10 zł

BILETY GRUPOWE
(od 10 osób)

 

Bilet normalny grupowy

Zwiedzanie indywidualne / z aplikacją / audioprzewodnikiem*- 29 zł
Zwiedzanie z przewodnikiem** – 35 zł

Bilet ulgowy grupowy

Zwiedzanie indywidualne / z aplikacją / audioprzewodnikiem* – 22 zł
Zwiedzanie z przewodnikiem** – 28 zł

Warsztaty muzealne

Grupa od 9 do 15 osób – 170 zł
Grupa od 15 do 30 osób – 250 zł


* Opłata za wypożyczenie audioprzewodnika (urządzenie + słuchawki jednorazowe) wliczona w cenę biletu
** Opłata za przewodnika wliczona w cenę biletu – Usługa dostępna od 04/2022
Opłata za wypożyczenie audioprzewodnika – 9 zł/szt.

 

Cennik biletów muzeum

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Wszelkie rozwiązania technologiczne zastosowane w Muzeum dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zainstalowano windy oraz ciągi pochylni zamiast schodów, co umożliwia przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami. Więcej informacji o dostępności Muzeum dla osób z niepełnosprawnościami – kliknij tutaj

Regulamin zwiedzania

REGULAMIN ZWIEDZANIA
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

I. Postanowienia ogólne

 1. Ekspozycja stała Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach (zwanego dalej „Muzeum”) otwarta jest w dniach i godzinach określonych na stronie internetowej oraz w kasach Muzeum.
 2. We wtorki każdego miesiąca zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum jest bezpłatne. Bezpłatne zwiedzanie wymaga okazania ważnego, bezpłatnego biletu wstępu przy wejściu na ekspozycję (do pobrania w kasie Muzeum). W przypadku zwiedzania bezpłatnego z audioprzewodnikiem Muzeum zastrzega możliwość pobierania opłat za wypożyczenie audioprzewodnika zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. W jednym dniu każdego miesiąca, w określonych godzinach, zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum odbywa się w systemie tzw. „cichych godzin”, w czasie których multimedia generujące dźwięki i migające światła pozostaną wyłączone. Muzeum dni i godziny zwiedzania ekspozycji w systemie tzw. „cichych godzin” ogłasza na stronie internetowej https://www.domjp2.pl. Zwiedzanie odbywa się na podstawie ważnego biletu wstępu, przy czym wybór terminu zwiedzania w czasie tzw. „cichych godzin” zwiedzania nie wpływa na jego cenę.
 4. Zasady sprzedaży i rezerwacji biletów określa Regulamin sprzedaży biletów wstępu.
 5. Każdy zwiedzający, z chwilą zakupu biletu lub odebrania bezpłatnego biletu, nie później jednak niż z chwilą wstępu na teren ekspozycji Muzeum, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Treść regulaminu udostępniona jest zwiedzającym w kasach biletowych Muzeum oraz na stronie internetowej https://www.domjp2.pl.

II. Podstawowe zasady zwiedzania

 1. Wejście na teren ekspozycji Muzeum możliwe jest wyłącznie na podstawie ważnego biletu w dniu wskazanym na bilecie. Na stronie internetowej https://www.domjp2.pl znajdują się aktualne, szczegółowe informacje o zakupach, rezerwacjach, opłatach za wstęp na ekspozycję Muzeum oraz terminach i dostępności biletów, w tym aktualny Regulamin sprzedaży biletów wstępu.
 2. Muzeum zastrzega sobie możliwość odmowy wstępu osobom spóźnionym na termin wskazany na bilecie.
 3. Biletu uprawniającego do zwiedzania nie można wymieniać ani odsprzedawać.
 4. Przez wzgląd na możliwości lokalowe i charakter ekspozycji obowiązują dzienne limity zwiedzających, chyba że Muzeum postanowi inaczej. Ze względów bezpieczeństwa, uwzględniając możliwości lokalowe i charakterystykę ekspozycji, zwiedzanie odbywa się w sposób indywidualny. Muzeum zastrzega, iż z uwagi na ograniczenia prawne związane z epidemią a dotyczące liczby osób mogących przebywać w budynku (z wyłączeniem obsługi), zwiedzanie Muzeum możliwe jest jedynie z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa określających limity osób obowiązujących w danym dniu i z tego powodu czas wejścia do budynku może ulegać zmianie.
 5. W okresach obowiązywania, na mocy przepisów prawa, limitów osób mogących jednocześnie przebywać w budynku Muzeum, przy jednoczesnym wyłączeniu osób zaszczepionych przeciwko Covid-19, osoby zaszczepione przeciwko Covid-19 nie będą wliczane do limitu na podstawie i na warunkach określonych w przepisach prawa.
 6. Muzeum dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Szczegółowy wykaz udogodnień i przedsięwzięć dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami znajduje się na stronie internetowej https://www.domjp2.plw zakładce Dostępność.
 7. Muzeum nie zwraca kosztu zakupu biletu w przypadku jego zagubienia, niewykorzystania w terminie określonym na bilecie.
 8. Pracownicy Muzeum uprawnieni są do kontroli biletów osób przebywających w Muzeum. Zwiedzający winni zachować bilet w trakcie zwiedzania, celem okazania do kontroli.
 9. Wydanie biletu ulgowego oraz biletu bezpłatnego może być uzależnione od uprzedniego okazania dokumentu uprawniającego do ulgi, zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Muzeum w sprawie rodzajów i cen biletów oraz grup uprawnionych do ulgi lub zwolnienia z opłaty za wstęp na ekspozycję stałą przy ul. Kościelnej 7.
 10. W przypadku organizacji innych wydarzeń na terenie ekspozycji stałej przy ul. Kościelnej 7 mogą obowiązać dodatkowe zasady, których treść udostępniana jest/będzie na stronie internetowej https://www.domjp2.pl oraz w kasach biletowych Muzeum.

 

III. Zwiedzanie z audioprzewodnikiem.

 1. Zwiedzanie ekspozycji stałej jest możliwe z wykorzystaniem audioprzewodnika.
 2. Muzeum jest właścicielem oraz dysponentem audioprzewodników i wypożycza je zwiedzającym na podstawie biletu wstępu na zwiedzanie indywidualne z audioprzewodnikiem (usługa w cenie biletu) lub na podstawie biletu wstępu na zwiedzanie indywidualne po uiszczeniu opłaty za wypożyczenie audioprzewodnika określonej w cenniku biletów (na podstawie paragonu potwierdzającego uiszczenie opłaty).
 3. Każdy zwiedzający uprawniony do korzystania z audioprzewodnika otrzymuje przy wejściu na ekspozycję audioprzewodnik wraz z zestawem słuchawek jednorazowych.
 4. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie korzystające z audioprzewodnika ponosi osoba pod opieką której pozostają.
 5. Audioprzewodnik może być używany tylko na terenie ekspozycji stałej Muzeum – obowiązuje zakaz wynoszenia audioprzewodników na zewnątrz.
 6. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu audioprzewodnik.
 7. Wypożyczający urządzenie jest zobowiązany do:
 8. korzystania z audioprzewodnika zgodnie z jego przeznaczeniem;
 9. zwrotu audioprzewodnika po zakończeniu zwiedzania w miejscu do tego przeznaczonym,
 10. potwierdzenia stanu technicznego wypożyczanego audioprzewodnika w momencie jego odbioru, a w przypadku stwierdzenia usterek do ich niezwłocznego zgłoszenia Muzeum;
 11. zwrotu audioprzewodnika w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu wydania;
 12. pokrycia kosztów naprawy w razie uszkodzenia audioprzewodnika spowodowanego przez wypożyczającego, a w przypadku niemożliwości naprawy audioprzewodnika, pokrycia kosztów zakupu nowego urządzenia. Wszelkie usterki sprzętu zostaną spisane w formie pisemnego protokołu uszkodzeń,;
 13. pokrycia kosztów zakupu nowego audioprzewodnika w przypadku zagubienia audioprzewodnika;
 14. niekopiowania, nagrywania lub przegrywania nagrań z audioprzewodnika.
 15. Zwiedzający w trakcie zwiedzania ekspozycji stałej Muzeum może skorzystać z aplikacji z audioprzewodnikiem pn. „Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II”, dostępnej do pobrania na własne urządzenie mobilne z systemem operacyjnym Android lub IOS.
 16. Za pobranie i korzystanie z aplikacji nie jest uiszczana dodatkowa opł
 17. Zwiedzający korzystający z audioprzewodnika w formie aplikacji zobowiązany jest do korzystania ze słuchawek w czasie odsłuchiwania nagrań.

III. Postanowienia porządkowe

 1. Każdy zwiedzający wchodzący na ekspozycję jest zobowiązany do:
 • zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa,
 • dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym, który będzie udostępniony w specjalnym dozowniku przy wejściu na ekspozycję lub noszenia jednorazowych rękawiczek ochronnych przez cały czas przebywania na terenie ekspozycji Muzeum;
 • zachowania odległości min. 1,5 metra od innych zwiedzających, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem poniżej 13. roku życia; obowiązek zachowania dystansu nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących;
 • zachowania rygorystycznych zasad higieny, m.in. unikanie kontaktu z powierzchniami dotykowymi;
 1. Z muzealnych wind należy korzystać pojedynczo. Małoletniemu dziecku lub osobie z niepełnosprawnością towarzyszy opiekun.
 2. Osoby z widocznymi objawami infekcji mogą zostać niewpuszczone na teren Muzeum.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających na ekspozycji Muzeum, są przekazywane przez opiekunów ekspozycji.
 4. Każdy zwiedzający w trakcie zwiedzania ma obowiązek poruszać się zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania oraz stosować się do poleceń pracowników Muzeum.
 5. Za osoby, którym z powodu wieku, stanu psychicznego lub cielesnego winy przypisać nie można odpowiedzialność ponoszą rodzice lub osoby, pod których opieką pozostają (opiekun prawny). Opiekun prawny ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez te osoby.
 6. Każdy zwiedzający ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia i zniszczenia elementów ekspozycji lub innej własności Muzeum, powstałe na skutek działań własnych lub niedochowania należytej ostrożności. Za zniszczenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem podopiecznych odpowiedzialni są ich opiekunowie.
 7. W budynku Muzeum działa monitoring – sieć rejestrująca i archiwizująca obraz we wszystkich pomieszczeniach. W zakresie stosowanego przez Muzeum monitoringu, w celach zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób, działa monitoring, rejestrujący obraz za pomocą kamer przemysłowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Muzeum – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Przechowywanie danych trwa nie dłużej niż przez okres 60 dni od dnia rejestracji, z zastrzeżeniem, że nagranie może ulec zniszczeniu wcześniej poprzez stałą, bieżącą rejestrację. W przypadku gdy zapisane obrazy mają stanowić dowód wsprawie (np. w razie kradzieży) mogą być przechowywane przez Muzeum, aż do czasu wyjaśnienia sprawy. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w ramach stosowanego przez Muzeum monitoringu dostępne są w Polityce prywatności Muzeum na stronie internetowej http://www.domjp2.pl.
 8. Na terenie ekspozycji Muzeum obowiązują następujące zakazy:
 • wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów, mogących wyrządzić szkodę innym zwiedzającym lub też uszkodzić mienie Muzeum lub elementy ekspozycji, napojów oraz jedzenia, a także bagażu za wyjątkiem: torebek, bagażu niezbędnego rodzicom i opiekunom dzieci, bagażu niezbędnego ze względów zdrowotnych; Muzeum zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli wnoszonego bagażu oraz zabronienia jego wniesienia;
 • wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników;
 • wstępu osobom nietrzeźwym lub w stanie wskazującym na spożycie środków odurzających lub substancji psychotropowych, zachowującym się w sposób, który zagrażać może bezpieczeństwu innych osób oraz zbiorów muzealnych lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych;
 • dotykania eksponatów oraz zainstalowanych na ekspozycji urządzeń multimedialnych,
 • palenia tytoniu, spożywania napojów i posiłków, utrudniania wykonywania zadań pracownikom Muzeum oraz zwiedzania innym osobom, w szczególności poprzez, niestosowanie się do zaleceń, głośne zachowanie, słuchanie muzyki, prowadzenie rozmów telefonicznych, bieganie, wchodzenie do sfer wyłączonych ze zwiedzania, otwieranie okien itp., jak również utrudnianie funkcjonowania Muzeum w każdy inny sposób;
 • fotografowania oraz filmowania ekspozycji Muzeum w celu ich dalszego rozpowszechniania lub publicznego prezentowania w celach komercyjnych, bez uprzednio uzyskanej zgody Dyrektora Muzeum wyrażonej na piśmie. Zwiedzający przyjmują do wiadomości, iż poszczególne muzealia objęte są ochroną prawa autorskiego, a każde naruszenie niniejszego postanowienia, stanowić może podstawę pociągnięcia zwiedzającego do odpowiedzialności z tego tytułu.
 1. W przypadku stwierdzenia, że wejście osoby na teren Muzeum stanowiłoby naruszenie, któregoś z zakazów określonych w ust. 9, pracownicy Muzeum mają prawo odmówić wstępu na teren ekspozycji, a osoba, której to dotyczy ma prawo żądać zwrotu ceny biletu. W przypadku naruszenia w trakcie zwiedzania poszczególnych zakazów określonych w niniejszym regulaminie przewodnicy, opiekunowie ekspozycji, pracownicy Muzeum oraz osoby upoważnione przez Muzeum, w tym pracownicy ochrony, mają prawo nakazać zwiedzającemu opuszczenie Muzeum, a zwiedzający zobowiązany jest niezwłocznie opuścić teren Muzeum. W takiej sytuacji nie przysługuje zwiedzającemu zwrot kosztów biletu.
 2. Muzeum może odwołać świadczenie usług w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób przebywających w Muzeum lub innej ważnej przyczyny.

Regulamin sprzedaży biletów wstępu

§1. Postanowienia ogólne

 1. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II W Wadowicach, zwane dalej Muzeum prowadzi sprzedaż biletów wstępu na wystawę stałą Muzeum znajdującą się w budynku przy ul. Kościelnej 7, 34 – 100 Wadowicach (zwaną dalej: wystawa), w tym za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Muzeum jest samorządową instytucją kultury z siedzibą w Wadowicach, ul. Kościelna 7, 34‑100 Wadowice, NIP: 551-25-80-813.
 3. Niniejszy Regulamin określa wyłącznie zasady systemu sprzedaży biletu wstępu na wystawę (zwanego dalej: system sprzedaży biletów), w tym warunki korzystania z systemu, prawa i obowiązki stron umów zawieranych za pośrednictwem tego systemu. Cena biletów, warunki i zasady umowy o świadczenie usług zwiedzania wystawy na podstawie zakupionego biletu oraz zasady zwiedzania wystawy określone zostały w Regulaminie zwiedzania i informacjach dostępnych na stronie internetowej Muzeum (www.domjp2.pl).
 4. Każdy chcący skorzystać z systemu sprzedaży biletów zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 5. System sprzedaży biletów obejmuje:
  a) system online dostępny na stronie internetowej Muzeum (www.domjp2.pl),
  b) sprzedaż biletów w kasach biletowych Muzeum: Plac Jana Pawła II 5, 34-100 Wadowice.
 6. Dostęp do systemu online możliwy jest również na podstawie dokonanej rejestracji w systemie. Rejestracja konta Klienta na portalu wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Z chwilą rejestracji Klient zawiera z Muzeum umowę na świadczenie usług dostępnych w systemie.
 7. Minimalne wymagania techniczne do skorzystania z serwisu online:
  a) sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu,
  b) przeglądarka internetowa: Safari, Internet Explorer, Google Chrome,
  c) konieczne oprogramowanie: Adobe Reader,
  d) rozdzielczość: 800×600.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej portalu oraz pobrać go i sporządzić jego W przypadku rejestracji konta lub innych przypadkach kontaktu mailowego z Klientem wskazanych w Regulaminie Klient otrzymuje również Regulamin w formie załącznika do wiadomości elektronicznej na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 9. Usługi świadczone w ramach obsługi systemu sprzedaży biletów są bezpłatne. Podawane w ramach systemu sprzedaży ceny biletów są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 10. Klientem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest:
  a) konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca zakupu biletu w Muzeum, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  b) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej nie będąca konsumentem (zwana dalej: Klient nie będący konsumentem) z tym zastrzeżeniem, że postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej prowadzącej jednoosobowo działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ustawy
  z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.162 wraz ze zmianami), tj. prowadzącej zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu
  i w sposób ciągły jeśli zawiera ona umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. Z chwilą zapłaty za bilet Klient nabywa bilet wstępu na wystawę w wybranym, określonym na bilecie terminie. Bilet zakupiony w systemie sprzedaży biletów stanowi podstawę do skorzystania z usługi zwiedzania wystawy na warunkach określonych w Regulaminie zwiedzania wystawy dostępnym na stronie internetowej Muzeum (www.domjp2.pl) oraz przy kasach i przy wejściu na wystawę.
 12. Niezależnie od formy zakupu biletu, podstawą skorzystania z usługi zwiedzania może być wyłącznie ważny bilet wstępu okazany przy wejściu na wystawę zgodnie z Regulaminem zwiedzania. Bilet wstępu może być, po jego zakupie przez Klienta, odebrany w kasie Muzeum lub w przypadkach, w których zgodnie z niniejszym Regulaminem Klient otrzymuje go drogą mailową, okazany na ekranie urządzenia mobilnego lub wydrukowany.
 13. Bilet zakupiony nie podlega zwrotowi ani wymianie na inny termin. Po upływie terminu zwiedzania na jaki bilet został zakupiony, a niewykorzystany także nie podlega zwrotowi ani wykorzystaniu w innym terminie, a zapłacona cena sprzedaży nie jest zwracana.
 14. Warunkiem dokonania zakupu biletu jest jego dostępność na dany termin.

 

§ 2. Zakup biletu

 1. Zakupu biletu można dokonać:
  a) w kasie Muzeum,
  b) za pośrednictwem systemu online, przy wykorzystaniu systemu płatności internetowych.
 2. System online obejmuje sprzedaż biletów wstępu na wystawę dostępnych na terminy widoczne w systemie, przy czym zakup biletu w systemie online możliwy jest nie później niż z godzinnym wyprzedzeniem.
 3. Zakup biletu w kasie Muzeum jest możliwy pod warunkiem jego dostępności na wybrany termin. Kasa biletowa jest czynna w każdy dzień dostępności ekspozycji stałej dla zwiedzających od godz. 09:30 do 17:00.
 4. Muzeum zaleca dokonanie wcześniejszego zakupu biletu za pośrednictwem systemu online z uwagi na możliwość braku wolnych biletów na dany termin zwiedzania, w związku z ich wcześniejszą sprzedażą dla innych Klientów.
 5. Zakup biletu w kasie Muzeum wymaga zapłaty ceny biletu w kasie gotówką lub kartą płatniczą. Wszystkie ceny biletów podane są w polskiej walucie oraz zawierają podatek VAT.
 6. Na wyraźny wniosek, Klient ma prawo otrzymać fakturę VAT. Niezbędne w tym celu jest wskazanie takiego sposobu rozliczenia oraz podanie poprawnych danych, koniecznych do jej wystawienia. Wybierając opcję faktura VAT, Klient wyraża jednocześnie zgodę na jej przesłanie w formie elektronicznej, na wskazany przez Klienta adres mailowy. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzednim, nie wyklucza prawa Muzeum do wystawiania oraz przesyłania faktury w tradycyjnej formie papierowej.
 7. Muzeum zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych bądź nieprawdziwych, danych do faktury.
 8. Warunkiem skutecznego i prawidłowego dokonania zakupu biletu za pośrednictwem systemu online jest:
  a) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  b) podanie prawidłowych danych Klienta,
  c) wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych dla realizacji umowy,
  d) wybór terminu i liczbybiletów, spośród dostępnych wolnych biletów w chwili dokonywania zakupu,
  e) sprawdzenie poprawności podanych danych,
  f) dokonanie zapłaty za bilet za pośrednictwem płatności online zgodnie z § 3.
  g) otrzymanie potwierdzenia drogą elektroniczną z Muzeum o dokonanym zakupie wraz z elektronicznym biletem, dokumentem sprzedaży i niniejszym Regulaminem.
 9. Klient, który dokonał zapłaty za pośrednictwem płatności online otrzymuje na adres mailowy podany przez niego w systemie online bilet elektroniczny, który w celu użycia wymaga wydrukowania lub okazania na urządzeniu mobilnym przy wejściu na ekspozycję Muzeum. Klient może również odebrać bilet zakupiony za pośrednictwem systemu online w kasie Muzeum, co wymaga podania numeru zamówienia, który podany został w mailu potwierdzającym zakup.
 10. W przypadku gdy Klient dokonuje zakupu za pośrednictwem swojego Konta w systemie online, powyższe zapisy Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie, przy czym Muzeum uprawnione jest do skorzystania z danych Klienta podanych przy rejestracji, bez konieczności ponownego ich podawania.

 

§3. Formy płatności w systemie online

 1. W ramach zakupu biletu za pośrednictwem systemu online Klient może dokonać zapłaty jedną z następujących formami płatności:
  a) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro i inne dostępne w systemie,
  b) szybki przelew bankowy.
 2. Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz szybkim przelewem bankowym obsługiwane są przez PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 Regon: 301345068. Płatność następuje na warunkach określonych przez PayPro S.A.
 3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem systemu płatności internetowych PayPro S.A., jak i obsługą i funkcjonowaniem banku, za pośrednictwem którego Klient dokonuje przelewów.
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo zakończenia bądź wstrzymania sprzedaży biletów z możliwością płatności online w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nieprawidłowego lub nieprawdziwego podania danych w trakcie składanego zamówienia bądź rezerwacji.

 

§4. Rezerwacja przewodnika

 1. Klient może za dodatkową opłatą wykupić usługę przewodnika oprowadzającego w języku polskim lub języku obcym.
 2. Rezerwacja przewodnika odbywa się najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem zwiedzania.
 3. Rezerwacja przewodnika możliwa jest wyłącznie drogą mailową pod adresem: rezerwacja@domjp2.pl.
 4. Klient zamawiający usługę przewodnika otrzymuje drogą mailową zwrotne potwierdzenie rezerwacji wraz z danymi do przelewu, za pośrednictwem którego możliwe jest dokonanie opłaty.
 5. Klient rezerwujący usługę przewodnika jest zobowiązany do dokonania opłaty przelewem za tę usługę najpóźniej 7 dni przed zarezerwowanym terminem zwiedzania z przewodnikiem. Niedokonanie opłaty w tym terminie oznacza anulację rezerwacji usługi przewodnickiej.

§ 5. Reklamacje i Zwroty

 1. W przypadku nieprawidłowości systemu online, w tym w szczególności braku realizacji lub nieprawidłowej realizacji usług z nim związanych przewidzianych w niniejszym Regulaminie, Klient uprawniony jest do wniesienia reklamacji.
 2. Reklamację wnosi się na piśmie na adres korespondencyjny Muzeum (ul. Spadzista 8, 34-100 Wadowice) lub mailowy: muzeum@domjp2.pl wraz z opisem nieprawidłowości.
 3. Muzeum ustosunkowuje się pisemnie do zgłoszonej reklamacji Klienta w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji do Muzeum.
 4. W przypadku reklamacji Klienta nie będącego konsumentem, Muzeum zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu, o którym mowa w pkt 3 o okres dalszych 14 dni, o czym Klient zostanie poinformowany mailowo na adres mailowy podany przez niego w systemie online przed upływem terminu określonego w pkt 3.
 5. W przypadku reklamacji obejmującej zakup biletu, zwrot zapłaconej ceny biletu możliwy jest wyłącznie na podstawie uznania reklamacji przez Muzeum.
 6. W razie odwołania lub zmiany terminu zwiedzania, z przyczyn leżących po stronie Muzeum, Klient otrzyma informację o tym fakcie na wskazany w trakcie zakupu adres mailowy. W takim wypadku Klientowi przysługiwać będzie prawo ustalenia nowego terminu zwiedzania, w zakresie wolnych terminów, a w przypadku odmowy lub braku możliwości wskazania nowego terminu prawo zwrotu ceny zakupu biletu. Zwrot ceny nastąpi w takiej formie, w jakiej została wniesiona opłata.
 7. Klientom, za wyjątkiem pkt 6 nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy. Powyższe dotyczy również konsumentów, w oparciu o treść art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. j. Dz. U. 2020 poz. 287).

 

§ 6. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

 1. Dokonując zakupu za pośrednictwem systemu online Muzeum oraz dokonując rejestracji w tym systemie, Klient wyraża zgodę na dysponowanie przez Muzeum danymi go dotyczącymi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W zakresie danych osobowych Klient wyraża dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie przez Muzeum na potrzeby realizacji usług lub sprzedaży, w tym udostępniania ich dostawcom usług koniecznych do tej realizacji, w tym w szczególności w zakresie koniecznym dla dokonania przez Klienta płatności.
 2. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach z siedzibą w Wadowicach (34-100) przy ul. Kościelnej 7, zarejestrowane przez Organizatora Województwo Małopolskie w Rejestrze Instytucji Kultury pod numerem 26/10, REGON: 121214635, NIP: 551-25-80-813
 3. W sprawach danych osobowych Klienci mają prawo do kontaktu z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@domjp2.pl.
 4. Przetwarzanie informacji dotyczących Klientów mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w zakresie w jakim Muzeum świadczy usługi na rzecz Klienta, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 5. W zakresie w jakim wynika to z umowy (umowa o świadczeniu usług internetowych, umowa sprzedaży, umowa rezerwacji), dane te są przez Muzeum przetwarzane wyłącznie w celu jej wykonania, zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. b) RODO. Nie przetwarzamy danych osobowych w szerszym zakresie bez uprzedniej zgody Klienta.
 6. Dane osobowe przetwarzane są przez Muzeum zawsze jedynie na czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone (prowadzenie konta na naszym portalu, wykonanie usługi lub dokonanie sprzedaży, co obejmuje również rozliczenie, zaksięgowanie, ewidencjonowanie zgodnie z przepisami prawa, postępowanie reklamacyjne i gwarancyjne).
 7. W stosunku do swoich danych osobowych Klient ma prawo żądania dostępu do nich, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub ich przeniesienia do innego podmiotu. Ma również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także skargę do organu nadzoru. Jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie Klienta, zgodę tę może cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Niezależnie od powyższego, Klient może udzielić Muzeum zgodę na otrzymywanie przy wykorzystaniu danych przekazanych przy rezerwacji wiadomości od Muzeum, w tym o charakterze reklamowym, marketingowym i promocjach (opcja newsletters). W przypadku gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie, a cel jest stale realizowany (np. newsletters), przetwarzanie trwa do czasu cofnięcia tej zgody.
 9. Dane osobowe Klientów Muzeum są przetwarzane przez nas oraz podmioty, z którymi współpracujemy (odbiorcy) w zakresie usług informatycznych, serwisowych, transportowych, internetowych, obsługi płatności, usług księgowych i prawnych.
 10. Korzystanie ze strony internetowej Muzeum powoduje automatycznie zbieranie danych dotyczących osób odwiedzających stronę, takich jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez systemy Muzeum, Google Analytics oraz wykorzystywane przez pliki cookies („ciasteczka”).
 11. Dane, o których mowa w pkt. 10 służą do podnoszenie jakości usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych towarów, tworzenie statystyk oglądalności, śledzenie preferencji Klienta.
 12. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 10 polega również na profilowaniu naszych Klientów.
 13. Dane, o których mowa w pkt. 10 przetwarzane są wyłącznie przez Muzeum i przez naszych zaufanych partnerów (Google Inc. oraz naszych partnerów, którym powierzamy działania wiązane z naszym marketingiem). Ich przetwarzanie w powyższy sposób opiera się na udzielonej przez naszych Klientów uprzedniej zgodzie, o której mowa w artykule 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ich przetwarzanie odbywa się do czasu cofnięcia przez zgody.
 14. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.
 15. Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta.
 16. Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
 17. Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
 18. Muzeum uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Systemu, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

 

§ 7. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Muzeum.
 2. Muzeum zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Muzeum. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustaw podanych w treści Regulaminu.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku z rezerwacją lub nabywaniem biletów, w przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem rozstrzyga Sąd właściwy ze względu na siedzibę Muzeum.

 

 

Wadowice, 01.09.2021

Regulamin interaktywnej gry muzealnej

 1. Organizatorem INTERAKTYWNEJ GRY MUZEALNEJ (dalej: Gra) jest Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, z siedzibą: ul. Kościelna 7, 34-100 Wadowice (dalej: Muzeum).
 2. Gra jest dostępna dla zwiedzających na wystawie stałej Muzeum od dnia 18 stycznia 2022 roku do odwołania.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady, sposób i warunki udziału w Grze.
 4. Udział w Grze możliwy jest w ramach i podczas zwiedzania wystawy stałej na podstawie zakupionego, ważnego biletu wstępu na wystawę.
 5. Gra przeznaczona jest dla uczestników indywidualnych (dzieci z rodzicami lub opiekunami), chyba że Organizator włączył do udziału grupy zorganizowane – zgodnie z opisem Gry zamieszczonym na stronie internetowej Muzeum.
 6. Aby wziąć udział w Grze niezbędne jest:
  a) pobranie ze sklepu Google Play lub Apple Store bezpłatnej aplikacji pn. „Dom Rodzinny Jana Pawła II” (dalej: Aplikacja)
  b) odebranie z kasy Muzeum karty zadań (dalej: Karta zadań). Karty zadań i ołówki wydawane są nieodpłatnie w kasach Muzeum.
 7. Udział w Grze polega na uzupełnianiu otrzymanej karty zadań, zgodnie ze wskazówkami i poleceniami zawartymi zarówno w karcie, jaki i w aplikacji „Dom Rodzinny Jana Pawła II”.
 8. Do korzystania z aplikacji wymagane są własne słuchawki. Istnieje możliwość zakupienia jednorazowych egzemplarzy w kasie Muzeum.
 9. Czas trwania Gry to ok. 70 min.
 10. Udział w grze możliwy jest w godzinach otwarcia ekspozycji stałej Muzeum, przy czym ostatni uczestnicy rozpoczynają Grę nie później niż 1,5 godz. przed planowanym zamknięciem wystawy.
 11. Podczas Gry dzieci pozostają pod opieką rodzica lub innego opiekuna prawnego.
 12. Za szkody i zniszczenia wyrządzone przez uczestnika Gry na terenie Muzeum odpowiada uczestnik, bądź jego przedstawiciel ustawowy.
 13. Określone w Regulaminie zwiedzania wystawy stałej Muzeum dostępnym na stronie domjp2.pl zasad zwiedzania, prawa i obowiązki zwiedzających wystawę stałą Muzeum mają zastosowanie również do uczestników Gry. Zakup biletu do Muzeum jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu i regulaminu zwiedzania oraz podporządkowaniem się jego postanowieniom.
 14. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania Gry.
 15. Regulamin dostępny jest w kasach Muzeum i na stronie internetowej domjp2.pl. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, o czym zamieści właściwe informacje na stronie internetowej Muzeum domjp2.pl.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od organizowania Gry bez podania przyczyny.

Regulamin warsztatów Muzealnych

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady prowadzenia i udziału w warsztatach muzealnych (dalej: „Warsztaty”), organizowanych przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach,
  z siedzibą: ul. Kościelna 7; 34-100 Wadowice (dalej: „Muzeum”).
 2. Warsztaty organizowane są w wybranych terminach od poniedziałku do piątku, w sali teatralnej Muzeum, pl. Jana Pawła II 1, 34-100 Wadowice.
 3. Warsztaty przeznaczone są dla grup zorganizowanych (dalej „Uczestnicy”). W zajęciach może wziąć od 10 do 30 osób – Muzeum zastrzega sobie możliwość odwołania Warsztatów w przypadku mniejszej lub większej liczby Uczestników. Warsztaty trwają od 60 do 90 minut, w zależności od wybranego przez Uczestników tematu zajęć i prowadzone są przez pracowników merytorycznych Muzeum (dalej: „Prowadzący”).
 4. Tematy Warsztatów dostosowane są do poszczególnych grup wiekowych. Propozycje tematów można znaleźć na stronie internetowej Muzeum w zakładce Warsztaty: https://domjp2.pl/warsztaty-muzealne/

§ 2. Rezerwacja Warsztatów

 1. Rezerwacji Warsztatów można dokonać telefonicznie pod numerem 609 730 528 lub 33 823 35 65 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:45 lub mailowo: edukacja@domjp2.pl – najpóźniej 10 dni przed planowanym terminem Warsztatów.
 2. Rezerwując Warsztaty należy wskazać temat, preferowany termin i godzinę Warsztatów, liczbę
  i wiek uczestników, nazwę placówki (dalej: „Zamawiający”), nazwisko opiekuna/osoby odpowiedzialnej za rezerwację, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.
 3. Terminy i godziny Warsztatów ustalane są pomiędzy Muzeum i Zamawiającym w miarę wolnych terminów.

§ 3.  Płatność

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej Muzeum pod adresem: https://domjp2.pl/odwiedz-nas/#cennik-biletow
 2. Opiekun grupy nie ponosi kosztów udziału w Warsztatach.
 3. Płatności dokonuje się przelewem na konto podane w mailu potwierdzającym rezerwację,
  w terminie podanym w mailu.
 4. Brak opłacenia rezerwacji w terminie podanym w mailu potwierdzającym rezerwację powoduje jej automatyczne anulowanie.

§ 4. Udział w Warsztatach

 1. Opiekunowie grupy podczas Warsztatów ponoszą odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych. W przypadku nagannego zachowania grupy lub poszczególnych uczestników Prowadzący ma prawo przerwać W takim przypadku poniesione koszty nie są zwracane.
 2. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do wykonywania poleceń Prowadzącego.
 3. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas trwania Warsztatów i są zobowiązani do aktywnej współpracy z Prowadzącym, między innymi w kwestii utrzymania dyscypliny wśród uczestników zajęć.
 4. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za grupę uczestniczącą w Warsztatach na podstawie jego Zamówienia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia przez uczestnika Warsztatów, Muzeum ma prawo dochodzić kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu od Zamawiającego.
 5. W przypadku spóźnienia się grupy Prowadzący kończy zajęcia zgodnie z ustalonym wcześniej planem.

§ 5. Rezygnacja i odwołanie Warsztatów

 1. Rezygnacja z Warsztatów powinna być zgłoszona mailowo na adres: edukacja@domjp2.pl najpóźniej 3 dni robocze przed ustalonym terminem Warsztatów. W przypadku Warsztatów odbywających się w poniedziałek – najpóźniej do godz. 15:00 w czwartek poprzedzający termin Warsztatów.
 2. W przypadku rezygnacji z Warsztatów z pominięciem powyższych zasad lub w przypadku niestawienia się Uczestników w dniu Warsztatów, Muzeum nie zwraca kosztów poniesionych przez Zamawiającego opłat za Warsztaty.
 3. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przełożenia Warsztatów na inny wolny termin. Wówczas należy niezwłocznie skontaktować się z Muzeum mailowo lub telefonicznie pod numerami wskazanymi w ust. 1.
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego.
 5. W przypadku odwołania opłaconych Warsztatów z powodów leżących po stronie Muzeum, Zamawiający otrzymuje zwrot wniesionych opłat w wysokości 100 % wpłaconej kwoty rezerwacji.

§ 6. Postanowienia porządkowe

 1. Każdy Uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych wytycznych sanitarnych dostępnych w miejscu prowadzenia zajęć oraz przestrzegania próśb i poleceń Prowadzących.
 2. Uczestnicy z widocznymi objawami infekcji nie mogą brać udziału w Warsztatach.
 3. W sali warsztatowej zabrania się spożywania posiłków.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach z siedzibą w Wadowicach (34-100) przy ul. Kościelnej 7, zarejestrowane przez Organizatora Województwo Małopolskie w Rejestrze Instytucji Kultury pod numerem 26/10, REGON: 121214635, NIP: 551-25-80-813
 2. W sprawach danych osobowych Zamawiających (w tym osób ich reprezentujących) mają prawo do kontaktu z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@domjp2.pl.
 3. Przetwarzanie informacji dotyczących Zamawiających mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w zakresie w jakim Muzeum świadczy usługi na rzecz Klienta, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 4. Dane Zamawiających są przetwarzane przez Muzeum wyłącznie w celu wykonania umowy, zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. b) RODO. Nie przetwarzamy danych osobowych w szerszym zakresie bez uprzedniej zgody Klienta.
 5. Dane osobowe przetwarzane są przez Muzeum zawsze jedynie na czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone (np. przeprowadzenia Warsztatów, co obejmuje również rozliczenie, zaksięgowanie, ewidencjonowanie zgodnie z przepisami prawa, postępowanie reklamacyjne i gwarancyjne).
 6. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy.
 7. Dane osobowe Uczestników Warsztatów i wykładów są przetwarzane wyłącznie w przypadkach gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Warsztatów lub wykładów, z uwagi na jego charakter lub treść. Na podstawie odrębnej zgody może być również przetwarzany wizerunek uczestników.
 8. W stosunku do swoich danych osobowych Zamawiający i Uczestnik ma prawo żądania dostępu do nich, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub ich przeniesienia do innego podmiotu. Ma również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także skargę do organu nadzoru. Jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie , zgodę tę może cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane osobowe są przetwarzane przez Muzeum oraz podmioty, z którymi współpracujemy (odbiorcy) w zakresie usług informatycznych, serwisowych, transportowych, internetowych, obsługi płatności, usług księgowych i prawnych.
 10. Przetwarzanie danych Zamawiających i Uczestników nie  polega na profilowaniu.

§ 8. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 roku.
 2. Muzeum zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz aktów prawnych podanych w treści Regulaminu.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku z rezerwacją lub zamówionymi Warsztatami, w przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem rozstrzyga Sąd właściwy ze względu na siedzibę Muzeum.

 

Audioprzewodniki

W Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach funkcjonuje nowoczesny system audioprzewodników, które przeprowadzą gości Muzeum przez ekspozycję stałą.  Aplikacja jest całkowicie darmowa i dostępna do pobrania z AppStore lub Sklepu Play. Znaleźć ją można pod nazwą „Muzeum Dom Rodzinny JPII”.

W aplikacji oprócz tradycyjnego zwiedzania w języku polskim można wybrać również wersję rodzinną, która w przystępny i ciekawy sposób prowadzi najmłodszych przez Muzeum przybliżając postać Ojca Świętego. Ścieżka zwiedzania została przetłumaczona także na języki: angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, portugalski, ukraiński, węgierski, słowacki i słoweński

Opracowane ścieżki zwiedzania zawierają nie tylko najważniejsze informacje o eksponatach znajdujących się na ekspozycji, ale są opowieścią o życiu Karola Wojtyły od narodzin, lata młodzieńcze spędzone w Wadowicach, aż po ostatnie dni pontyfikatu późniejszego papieża Jana Pawła II, Jego nauczaniu i dziedzictwie. Z aplikacji korzystać można na telefonie, obowiązkowym jest posiadanie własnych słuchawek, tak aby nie zakłócać zwiedzania innym gościom.

Pobierz tutaj:
Sklep Play (dla urządzeń z systemem Android)
AppStore (dla urządzeń iOS) 

Dni świąteczne i ustawowo wolne

W dni świąteczne i ustawowo wolne mogą obowiązywać inne godziny zwiedzania. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

1 stycznia Nowy Rok
nieczynne
6 stycznia Trzech Króli
nieczynne
Wielki Czwartek
09.00 – 13.00 (ostatnie wejście o 12:00)
Wielki Piątek 
09.00 – 13.00 (ostatnie wejście o 12:00)
Wielka Sobota
09.00 – 15.00 (ostatnie wejście o 13:45)
Wielkanoc
nieczynne
Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy
09.00 – 18.00 (ostatnie wejście o 16:45)
1 maja
09:00 – 19:00 (ostatnie wejście 17:45)
3 maja
09:00 – 18:00 (ostatnie wejście 16:45)
Boże Ciało
12.00 – 18:00 (ostatnie wejście 16:45)
15 sierpnia
09:00 – 18:00 (ostatnie wejście 16:45)
Wszystkich Świętych
nieczynne
11 listopada Święto Niepodległości
9:00 – 16:00 (ostatnie wejście o 14:45)
24 grudnia
nieczynne
25 grudnia Boże Narodzenie
nieczynne
26 grudnia
nieczynne
31 grudnia
9:00 – 16:00 (ostatnie wejście o 14:45)

Uprawnienia do ulgi lub zwolnienia z opłaty za wstęp

 1. Uprawnienia do skorzystania z biletu ulgowego przysługują:

a) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;
b) uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
c) uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
d) uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
e) uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
f) uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
g) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
h) nauczycielom szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, szkól działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, a także nauczycielom uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:

– szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
– sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
– szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;

i) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
j) kombatantom;
k) osobom urodzonym lub zamieszkującym w granicach administracyjnych Powiatu Wadowickiego.

2. Uprawnienia do skorzystania z biletu bezpłatnego przysługują:

a) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
b) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
c) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
d) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. 2019 poz. 1598 ze zm.);
e) dzieciom do lat 7;
f) weteranom i weteranom poszkodowanym;
g) asystentom osób z niepełnosprawnością;
h) jednemu nauczycielowi lub opiekunowi grupy przedszkolnej i szkolnej na każde 15 osób w grupie.

3. Uprawnienia do skorzystania z biletu ulgowego działacza opozycji antykomunistycznej przysługują:

a) działaczom opozycji antykomunistycznej;
b) osobom represjonowanym z powodów politycznych.

4. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi zwolnienia w opłacie za wstęp do Muzeum są odpowiednio:

a) legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, doktoranta;
b) legitymacja ucznia wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm);
c) legitymacje emeryta-rencisty;
d) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
e) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w pkt. II ppkt 1lit. h. lub legitymacja nauczyciela wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;
f) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w pkt. II ppkt 2 lit. b.;
g) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w pkt. II ppkt1 lit. i. i pkt. II ppkt 2 lit. a.;
h) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
i) legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
j) Karta Polaka;
k) dokumenty potwierdzające wiek;
l) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w pkt. II ppkt 1 lit. a.-h., do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronachumowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
m) legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych potwierdzające status osoby, o której mowa w pkt. II ppkt. 3.
n) dokumenty potwierdzające urodzenie lub zamieszkanie w granicach administracyjnych Powiatu Wadowickiego.

5. Karta Dużej Rodziny, za jej okazaniem i na warunkach określających zasady korzystania z niej, upoważnia do zniżki 50% na zakup biletu normalnego i biletu ulgowego. Prawo do zniżki na Kartę Dużej Rodziny upoważnia do zakupu biletu normalnego KDR lub biletu ulgowego KDR, których cena uwzględnia wskazaną zniżkę.

6. Dyrektor ma prawo do zmniejszenia lub zwolnienia z opłaty za zwiedzanie Muzeum w uzasadnionych wypadkach.

Rezerwacja biletów na darmowe wtorki

W każdy wtorek (za wyjątkiem ostatniego wtorku miesiąca – dzień techniczny) ekspozycję stałą Muzeum zwiedza się indywidualnie. Rezerwacje na każdy dzień darmowego zwiedzania uruchamiane są we wtorek, dwa tygodnie przed terminem.

Rezerwacji można dokonywać wyłącznie online poprzez system rezerwacji internetowej: http://bilety.domjp2.pl/ od  godziny 00:00 (terminy do rezerwacji udostępniane są automatycznie);

Rezerwacje wysłane drogą mailową nie są skuteczne bez zwrotnego potwierdzenia.

Po dokonaniu rezerwacji bilety w formie elektronicznej zostają wysłane na adres mailowy podany w formularzu zamówienia. Należy je okazać przy wejściu na ekspozycję na ekranie urządzenia mobilnego lub wydrukowane w formie papierowej.

Dostępność

logo małopolska kultura wrażliwa; dostępność

Muzeum dostępne

W Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach pragniemy, by każdy kto nas odwiedza czuł się jak w domu. Zależy nam, by wizyta w tym miejscu była porywającą przygodą i pozostawiła wiele niezapomnianych przeżyć.
Wierzymy, że każdy ma prawo do równego uczestnictwa w kulturze, dlatego podejmujemy działania, by nasze Muzeum było w pełni gotowe przyjąć każdą osobę, która chce nas odwiedzić. Wzorem i nauczycielem takiej postawy jest dla nas św. Jan Paweł II, który w Wadowicach właśnie uczył się szacunku, dialogu, otwartości i zrozumienia dla innych.
Nasze Muzeum w pełni przystosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Intensywnie pracujemy nad kompleksowym dostosowaniem go do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

Ważne informacje

Szanowni Państwo, informujemy, że nasza ekspozycja stała to nie tylko liczne eksponaty i archiwalne fotografie, ale też wiele multimedialnych rozwiązań, np. projekcje filmowe czy nagrania przemówień papieskich. W związku z tym zwiedzający są otoczeni światłem i dźwiękiem o różnej częstotliwości i natężeniu.

Przypominamy, że uczestnicy grup zorganizowanych na czas zwiedzania Muzeum  pozostają pod opieką i nadzorem swoich Opiekunów.

W czym mogę pomóc?

Koordynatorem dostępności w naszym Muzeum jest Anna Czajkowska-Sałapat
e-mail: a.czajkowska.salapat@domjp2.pl

W sprawach rezerwacji zwiedzania prosimy kontaktować się z Działem Obsługi Zwiedzania:
rezerwacja@domjp2.pl, tel. 33 823 35 65 lub 33 823 26 62
Rezerwacja telefoniczna działa od poniedziałku do piątku od 9.00 do 13.00
Bilety można również zarezerwować samodzielnie on-line: bilety.domjp2.pl

 


OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ 


OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU 


OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU


 

CERTYFIKAT

17 grudnia 2019 roku otrzymaliśmy świadectwa dostępności za dostosowanie obiektu i oferty instytucji dla osób Głuchych oraz dla osób z niepełnosprawnością wzroku i z niepełnosprawnością ruchu.

 

Osoby z niepełnosprawnością ruchową

Wszelkie rozwiązania architektoniczne zastosowane w Muzeum dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową: zainstalowano windy oraz ciągi pochylni zamiast schodów, co umożliwia przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami.

UWAGA: Powierzchnia pierwszej strefy Muzeum jest wybrukowana, co może utrudniać samodzielne poruszanie się wózkiem. Między piętrami znajduje się pochylnia o biegu 8%.

Istnieje możliwość wypożyczenia wózka dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz skorzystanie z pomocy naszego wykwalifikowanego asystenta po wcześniejszym zgłoszeniu. Pracownicy pierwszego kontaktu zostali przeszkoleni z zakresu profesjonalnej obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Podczas wydarzeń organizowanych przez Muzeum takich jak koncerty, spektakle dbamy o to, aby zawsze udostępnione były miejsca dla osób z niepełnosprawnością ruchu.

Lokalizacja

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach znajduje się w ścisłym centrum miasta, tuż przy wadowickim rynku (Plac Jana Pawła II), którego płyta ma gładką powierzchnię pozbawioną przeszkód architektonicznych. Kasa biletowa również znajduje się przy wadowickim rynku, około 20 m w prawo od wejścia do Muzeum. W bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum (po lewej stronie) znajduje się Bazylika Ofiarowania NMP – kościół parafialny Karola Wojtyły.

Jak do nas dotrzeć?

Wadowice to miasto w Województwie Małopolskim położone nad rzeką Skawą. Przez miasto prowadzą szlaki komunikacyjne: samochodowy (busy) i kolejowy. Muzeum nie dysponuje własnym parkingiem.

Stanowisko parkingowe przeznaczone dla osoby z niepełnosprawnością znajduje się około 50 m od wejścia do Muzeum, a ok. 80 m od Kasy biletowej, przy budynku Urzędu Miasta.
Samochód można zaparkować także na parkingu na Placu Kościuszki w bezpośrednim sąsiedztwie rynku. W razie potrzeby, po uprzednim zgłoszeniu, można w drodze do Muzeum na terenie Wadowic skorzystać z pomocy asystenta osoby z niepełnosprawnością.

Zwiedzanie

Muzeum znajduje się w kamienicy, w której w 1920 roku urodził się Karol Wojtyła i gdzie mieszkał przez pierwsze osiemnaście lat życia. Zwiedzanie odbywa się indywidualnie. Każda tura rozpoczyna się o wyznaczonej godzinie (wydrukowanej na bilecie wstępu).
Na parterze znajdują się:
– szatnia z obsługą,
– TOALETA w pełni dostosowana do potrzeb osoby z niepełnosprawnością,
– sklep muzealny.

Wszelkie rozwiązania architektoniczne zastosowane w Muzeum dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową: zainstalowano windy oraz ciągi pochylni zamiast schodów, co umożliwia przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami.
Istnieje możliwość wypożyczenia wózka dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Pracownicy pierwszego kontaktu zostali przeszkoleni z zakresu profesjonalnej obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Bilet wstępu

Muzeum można zwiedzać indywidualnie posiadając zakupiony w Kasie, wydrukowany w domu lub okazany w formie elektronicznej (np. na tel. komórkowym) bilet wstępu.

Cennik 
1. Bilet indywidualny dla osoby z niepełnosprawnością – bilet ulgowy
2. Bilet indywidualny dla asystenta osoby z niepełnosprawnością – bilet darmowy
pełny cennik – kliknij tutaj (zakładka otworzy się w nowym oknie)

Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

Wtorek jest dniem darmowego wstępu do Muzeum.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Zwiedzania: rezerwacja@domjp2.pl, tel. 33 823 35 65 lub 33 823 26 62
Zakup biletów on-line: bilety.domjp2.pl 

Ewakuacja

W przypadku konieczności ewakuacji wszyscy odwiedzający Muzeum zobowiązani są do postępowania zgodnie z wytycznymi przekazywanymi przez wskazanych pracowników oraz przemieszczania się zgodnie z kierunkiem ewakuacji budynku (zamieszczono wyraźne oznaczenia w budynku). Pracownicy będą służyli pomocą.

Zainstalowano ostrzegawcze sygnały świetlne i dźwiękowe.

Kontakt do koordynatora dostępności:
Anna Czajkowska-Sałapat – a.czajkowska.salapat@domjp2.pl tel. 693 592 805

Osoby z niepełnosprawnością słuchu

 

Praktyczne informacje o Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Polskim Języku Migowym:

Zachęcamy do obejrzenia spotu reklamowego z tłumaczeniem na Polski Język Migowy:

Istnieje możliwość zarezerwowania zwiedzania ekspozycji stałej z tłumaczem PJM dla grup zorganizowanych. Prosimy o zgłoszenie tego faktu podczas rezerwacji przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.


Na ekspozycji znajdują się opisy i audiodeskrypcje wybranych obiektów, oznaczone kontrastowym, żółto – niebieskim logiem Małopolska. Kultura Wrażliwa, które można pobrać za pomocą kodów QR. Miejsca te wskaże przewodnik/asystent.

Fragment ekspozycji – Mieszkanie Wojtyłów w PJM

Warsztaty

Zapraszamy również na warsztaty dla grup uczniów szkół podstawowych  oraz przedszkoli z możliwością tłumaczenia na Polski Język Migowy po uprzednim zgłoszeniu.

Warsztaty podróżnicze

Osoby z niepełnosprawnością wzroku

Eksponaty, których można dotknąć:

Na placu Jana Pawła II, w odległości 4,5 metra od głównego wejścia Muzeum, znajduje się makieta wykonana z mosiądzu, przedstawiająca wadowicką Bazylikę oraz kamienicę, w której mieści się Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II. Na makiecie umieszczono opis w alfabecie Braille’a.

Po wejściu do Muzeum pod stopami wyczuć można bruk. Jest to pierwsza z 16 stref ekspozycji, czyli Mała Ojczyzna. Tutaj rozpoczyna się zwiedzanie z przewodnikiem, którego narracja zabiera w podróż do lat 20. XX wieku, od wczesnego dzieciństwa Karola Wojtyły po kolejne strefy opowiadające o życiu i działalności przyszłego papieża  – Jana Pawła II. Podczas zwiedzania oprócz eksponatów umieszczonych w gablotach znajduje się co najmniej 20 przedmiotów lub elementów ekspozycji, których można dotknąć. Znaleźć je można w poszczególnych strefach:

 1. Sklep Bałamutha: oryginalna kasa sklepowa National z okresu przedwojennego
 2. Karmel: stare wiszące okna przestawiające widoki międzywojennych Wadowic
 3. Góralski Baca: krzyż misyjny, ściana z drewnianych klocków
 4. Mieszkanie Wojtyłów: mundur 12 pułku piechoty jaki nosił Karol Wojtyła senior oraz oficerki, maszyna do szycia Singer (uwaga na ostre elementy), meble z epoki mi.in: stół, dębowe krzesła z aksamitną tapicerką oraz przedwojenny kredens, aksamitne kotary, piec kaflowy, klęcznik, kuchenny piec z żeliwnymi okuciami, zlew, misa i dzbanek umywalkowy, kropielnica
 5. Krakowie, dziękuję Ci: bloki wapienne z kamieniołomu
 6. Wypłyń na głębię!: replika łodzi Piotrowej
 7. Przebaczam zamachowcy: figura Matki Bożej Fatimskiej
 8. Kościół zbudowany na skale miłości: replika Drzwi Świętych, bramy pojednania symbolizujące Sakrament chrztu oraz pokuty
 9. A domem stał się świat: globus, ziemia
 10. To przemijanie ma sens: panele ścienne symbolizujące Ogród Oliwny

Dodatkowo na muzealnym dziedzińcu, w miejscu gdzie kończy się zwiedzanie ekspozycji, mieści się ruchomy teatrzyk lalkowy opowiadający najważniejsze momenty życia Karola Wojtyły oraz figura Ojca Świętego Jana Pawła II wykonana z mosiądzu o wysokości 2 m. Przedstawia papieża w sutannie z szerokim pasem i krzyżem na piersi, okrytego kapą zwaną mucetem, w piusce na głowie. Postać utrwalona w ruchu, podpierająca się ferulą, czyli laską papieską zakończoną krzyżem. Prawa ręka jest lekko wzniesiona do błogosławieństwa.

Słuchawki i odsłuchy:

Na ekspozycji zainstalowano słuchawki oraz odsłuchy z homiliami i modlitwami Ojca Świętego z pielgrzymek do Ojczyzny lub wspomnieniami świadków. W razie potrzeby opiekunowie stref w trakcie zwiedzania wskażą te miejsca.

Są to między innymi:

 • Kalwaria Zebrzydowska: słuchawki z Modlitwą Zawierzenia, jaką Jan Paweł II odmówił w Kalwarii Zebrzydowskiej 19 sierpnia 2002 roku.
 • Mieszkanie Wojtyłów: w dwóch głośnikach pomiędzy salonem i sypialnią oraz sypialnią i kuchnią posłuchać można relacji Zbigniewa Siłkowskiego, szkolnego kolegi Karola, o tym jak wyglądało mieszkanie Wojtyłów.
 • Pokój Tobie, Polsko: odsłuchy fragmentów homilii z pielgrzymek do Ojczyzny.
 • Tryptyk Rzymski: niewielkie pomieszczenie, w którym można posłuchać ostatniego poematu Karola Wojtyły „Tryptyk Rzymski. Medytacje”, odczytanego przez Krzysztofa Globisza.

Audiodeskrypcje:

Z pomocą Fundacji Kultury Bez Barier przygotowaliśmy audiodeskrypcje wybranych obiektów z naszej wystawy stałej:

Pełny opis ekspozycji znajduje się w zakładce EKSPOZYCJA –  kliknij tutaj, aby przejść

W przestrzeni Muzeum umieszczono opisy i audiodeskrypcje wybranych obiektów, oznaczone kontrastowym, żółto – niebieskim logiem Małopolska. Kultura Wrażliwa, które można pobrać za pomocą kodów QR. Miejsca te wskaże przewodnik/asystent.

W kasach biletowych można zapoznać się z naszym cennikiem, informacjach o zwiedzaniu oraz wystawie dzięki udostępnionym materiałom w alfabecie Braille’a, o które należy zapytać naszych kasjerów. Osoby niewidome mogą poruszać się wewnątrz Muzeum w towarzystwie psa przewodnika.

Część naszych przewodników została przeszkolona z audiodeskrypcji  przez Fundację Kultury Bez Barier. Istnieje możliwość zarezerwowania zwiedzania z przewodnikiem z zastosowaniem elementów audiodeskrypcji po uprzednim zgłoszeniu tego faktu podczas rezerwacji przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.


Zapraszamy również na warsztaty multisensoryczne dla grup uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli:

W 80 minut dookoła świata

Warsztaty podróżnicze „W 80 minut dookoła świata” to multisensoryczne i międzykulturowe zajęcia dla wszystkich grup wiekowych. Punktem wyjścia są pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II po świecie.

W programie: Jan Paweł II był nie tylko papieżem, ale i wielkim podróżnikiem. W czasie swojego pontyfikatu okrążył Ziemię aż 29 razy. Idąc jego śladem, w czasie muzealnych warsztatów odwiedzamy wiele niesamowitych krajów i poznajemy ich kultury. Sprawdzamy jak pachnie Wezuwiusz, czy w szkocki klicie jest ciepło, a holenderskich chodakach wygodnie oraz dotykamy ziemi prosto z Madagaskaru.

Zajęcia adresowane do: dzieci z klas I-VIII szkoły podstawowej i przedszkoli
Liczba uczestników: max. 30 osób
Czas trwania: 90 min.
Koszt: 10 zł od osoby

Zadzwoń lub napisz do nas:
Anna Czajkowska-Sałapat – a.czajkowska.salapat@domjp2.pl, tel. 693 592 805

Deklaracja dostępności

małopolska. kultura wrażliwa logotyp

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

Obrazy nie posiadają opisów alternatywnych. Brak oznaczenia fokusa podczas poruszania się po stronie wyłącznie za pomocą klawiatury. Nieprawidłowy kontrast kolorów dla elementów tekstowych i nietekstowych na stronie. Formularz kontaktowy posiada zabezpieczenie reCAPTHA, które jest niedostępne dla osób niewidomych. Formularz kontaktowy oraz formularz zamówienia nie posiadają dowiązanych etykiet tekstowych. Ramki nie posiadają tytułów. Występują błędy w hierarchii nagłówków oraz puste nagłówki. Brak mechanizmu linków pozwalających na omijanie powtarzalnych bloków informacji na stronie (skip linków).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji:
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Nazwa podmiotu zewnętrznego

Utilitia Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Czajkowska-Sałapat, dostepnosc@domjp2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48693592805. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach znajduje się w ścisłym centrum miasta, tuż przy wadowickim rynku (Plac Jana Pawła II), którego płyta ma gładką powierzchnię pozbawioną przeszkód architektonicznych.
Kasa biletowa również znajduje się przy wadowickim rynku, około 20 m w prawo od wejścia do Muzeum.
Muzeum nie dysponuje własnym parkingiem. Stanowisko parkingowe przeznaczone dla osoby z niepełnosprawnością znajduje się około 50 m od wejścia do Muzeum, a około 80 m od Kasy biletowej, przy budynku Urzędu Miasta.
Na parterze muzeum znajduje się szatnia z obsługą, toaleta w pełni dostosowana do potrzeb osoby z niepełnosprawnością oraz sklep muzealny.
Wszelkie rozwiązania architektoniczne zastosowane w Muzeum dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową: zainstalowano windy oraz ciągi pochylni zamiast schodów, co umożliwia przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami. Powierzchnia pierwszej strefy Muzeum jest wybrukowana, co może utrudniać samodzielne poruszanie się wózkiem. Między piętrami znajduje się pochylnia o biegu 8%.
Istnieje możliwość wypożyczenia wózka dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
W niektórych salach jest ciemniej niż w innych.
Są miejsca, gdzie gabloty z eksponatami znajdują się pod szkłem w podłodze – można na nich stawać, to bezpieczne.
Najcenniejsze pamiątki prezentowane są w szklanych gablotach podłączonych do alarmu, dlatego nie należy ich dotykać i opierać się o nie.
W niektórych salach przygotowano siedzenia, by w razie potrzeby odpocząć.
W Muzeum pomocą służą opiekunowie i opiekunki ekspozycji.

Ewakuacja

W przypadku konieczności ewakuacji wszyscy odwiedzający Muzeum zobowiązani są do postępowania zgodnie z wytycznymi przekazywanymi przez wskazanych pracowników oraz przemieszczania się zgodnie z kierunkiem ewakuacji budynku (zamieszczono wyraźne oznaczenia w budynku). Pracownicy będą służyli pomocą.

Zainstalowano ostrzegawcze sygnały świetlne i dźwiękowe.

Aplikacja mobilna

Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II

Informacje dodatkowe

Pracownicy pierwszego kontaktu zostali przeszkoleni z zakresu profesjonalnej obsługi osób z niepełnosprawnościami.
Muzeum posiada aplikacje do samodzielnego zwiedzania o nazwie „Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II”. Należy pobrać ją na swoje urządzenie mobilne (telefon, tablet) ze Sklepu Play lub AppStore. W aplikacji znajduje się ścieżka w Polskim Języku Migowym oraz ścieżka z audiodeskrypcją.
Na wystawie działają multimedia, są wyświetlane fragmenty filmów i słychać nagrania z wystąpień Jana Pawła II. Dlatego każdemu kto woli zwiedzać Muzeum w ciszy i bez migających obrazów, polecamy „ciche godziny” zwiedzania w ostatnią niedzielę każdego miesiąca w czasie ostatnich 2 godzin otwarcia ekspozycji – zgodnie z informacjami na stronie internetowej Muzeum.
4.5 metra od wejścia do Muzeum stoi makieta
wykonana z mosiądzu przedstawiająca wadowicki kościół oraz Muzeum. Na makiecie umieszczono opis w alfabecie Braille’a.

 


Poniżej opublikowano raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu.

Raport dostępności GUS – pdf – kliknij tutaj 

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnych

Deklaracja dostępności aplikacji Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II (Android)  oraz Dom Rodzinny Jana Pawła II (IOS)

 • Data publikacji aplikacji mobilnej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak możliwości zmiany orientacji ekranu (ograniczenie do widoku pionowego)

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Czajkowska-Sałapat.
 • E-mail: dostepnosc@domjp.pl
 • Telefon: 693592805

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
 • Adres: Biuro Muzeum
  ul. Spadzista 8, 34-100 Wadowice
 • E-mail: muzeum@domjp2.pl
 • Telefon: 338233555

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach znajduje się w ścisłym centrum miasta, tuż przy wadowickim rynku (Plac Jana Pawła II), którego płyta ma gładką powierzchnię pozbawioną przeszkód architektonicznych.

Kasa biletowa również znajduje się przy wadowickim rynku, około 20 m w prawo od wejścia do Muzeum.

 

W bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum (po lewej stronie) znajduje się Bazylika Ofiarowania NMP – kościół parafialny Karola Wojtyły.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • możliwość czytania zawartości przycisków przy pomocy technologii asystujących
 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter
 • ścieżka zwiedzania z audiodeskrypcją
 • ścieżka zwiedzania w Polskim Języku Migowym

Inne informacje i oświadczenia

Zwiedzanie

Muzeum znajduje się w kamienicy, w której w 1920 roku urodził się Karol Wojtyła i gdzie mieszkał przez pierwsze osiemnaście lat życia.

Wystawa stała zajmuje 4 kondygnacje, można na niej zobaczyć prawie 200 autentycznych pamiątek oraz 140 archiwalnych zdjęć związanych z życiem Jana Pawła II i jego bliskich.

4.5 metra od wejścia do Muzeum stoi makieta wykonana z mosiądzu. Przedstawia wadowicki kościół oraz Muzeum. Na makiecie umieszczono opis w alfabecie Braille’a.

Na parterze znajdują się:
– szatnia z obsługą,
– TOALETA w pełni dostosowana do potrzeb osoby z niepełnosprawnością,
– sklep muzealny.

UWAGA: Powierzchnia pierwszej strefy Muzeum jest wybrukowana, co może utrudniać samodzielne poruszanie się wózkiem.

Wszelkie rozwiązania architektoniczne zastosowane w Muzeum dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową: zainstalowano windy oraz ciągi pochylni o biegu 8%, co umożliwia przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami.

Istnieje możliwość wypożyczenia wózka dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Pracownicy pierwszego kontaktu zostali przeszkoleni z zakresu profesjonalnej obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Muzeum można zwiedzać z przewodnikiem lub samodzielnie, indywidualnie lub w grupach.

Zwiedzając samodzielnie można skorzystać z audioprzewodnika – należy to zaznaczyć w momencie zakupu biletu.

Dostępna jest również aplikacja do samodzielnego zwiedzania o nazwie „Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II”. Należy pobrać ją na swoje urządzenie mobilne (telefon, tablet) ze Sklepu Play lub AppStore.

W aplikacji znajduje się kilka ścieżek do słuchania w różnych językach.
Po polsku dostępne są:
– ścieżka podstawowa
– ścieżka rodzinna
– ścieżka z grą muzealną dla dzieci
– ścieżka w Polskim Języku Migowym
– ścieżka z audiodeskrypcją

Uwaga: konieczne są słuchawki!

Muzeum znajduje się w kamienicy, w której urodził się przyszły papież i gdzie mieszkał przez 18 lat. Ekspozycja stała zajmuje 4 kondygnacje. Prezentujemy prawie 200 autentycznych pamiątek
związanych z życiem Jana Pawła II i jego bliskich oraz 140 archiwalnych zdjęć.

Na wystawie działają multimedia, są wyświetlane fragmenty filmów i słychać nagrania z wystąpień Jana Pawła II. Dlatego każdemu kto woli zwiedzać Muzeum w ciszy i bez migających obrazów, polecamy „ciche godziny” zwiedzania w ostatnią niedzielę każdego miesiąca w czasie ostatnich 2 godzin otwarcia ekspozycji – zgodnie z informacjami na stronie www Muzeum.

W niektórych salach jest ciemniej niż w innych.

Są miejsca, gdzie gabloty z eksponatami znajdują się pod szkłem w podłodze – można na nich stawać, to bezpieczne.

Najcenniejsze pamiątki prezentowane są w szklanych gablotach podłączonych do alarmu, dlatego nie należy ich dotykać i opierać się o nie.

Najczęściej pobyt w Muzeum trwa około godziny, ale można je zwiedzać dłużej lub krócej.

W niektórych salach przygotowano siedzenia, by w razie potrzeby odpocząć.

W Muzeum pomocą służą opiekunowie i opiekunki ekspozycji.

Ewakuacja

W przypadku konieczności ewakuacji wszyscy odwiedzający Muzeum zobowiązani są do postępowania zgodnie z wytycznymi przekazywanymi przez wskazanych pracowników oraz przemieszczania się zgodnie z kierunkiem ewakuacji budynku (zamieszczono wyraźne oznaczenia w budynku). Pracownicy będą służyli pomocą.

Zainstalowano ostrzegawcze sygnały świetlne i dźwiękowe.