Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Cykl, będący nostalgiczną podróżą do przeszłości, do Wadowic lat 20. i 30. XX wieku, nie tylko przywołuje fakty z biografii Ojca Świętego, ale także nadaje autentyczności historiom, które znamy.

Projekt łączy prezentację wybranych fragmentów archiwalnych wypowiedzi (sąsiadów, przyjaciół  czy szkolnych profesorów Karola Wojtyły), zarejestrowanych w latach 80. XX wieku przez Zbigniewa Bieniasza (m.in. autora książki „Lolek Złotempisany”) z komentarzem historycznym i narracją eksperta.  Dr hab. Tomasz Graff – historyk, badacz dziejów i kultury czasów nowożytnych, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przybliża słuchaczom historię życia i młodości Papieża z Wadowic.

Rodzina Państwa Wojtyłów

Rodzina Państwa Wojtyłów

W pierwszym odcinku cyklu podcastów „Wojtyłowie – śladami rozmów z dawnych lat”, zatytułowanym „Rodzina Państwa Wojtyłów” przybliżamy postaci najbliższe Ojcu Świętemu: jego rodziców – Emilię i Karola Wojtyłów oraz starszego brata – Edmunda. To dzięki nim Karol Wojtyła uczył się szacunku, odpowiedzialności i empatii, budując tym samym swoją  wyjątkową, bogatą osobowość.

Podcast jest również opowieścią o Jego rodzinnym domu przepełnionym miłością, ciepłem i zrozumieniem, ale również naznaczonym stratą i bólem po śmierci mamy i brata. O najbliższych przyszłego papieża opowiadają m.in.: Helena Szczepańska, Bogusław Banaś, Tadeusz Cichoń, Eugeniusz Mróz, Karol Poliwka, Zbigniew Siłkowski.

Autorem komentarza historycznego i narratorem tej opowieści  jest  dr hab. Tomasz Graff – historyk, mediewista, badacz dziejów i kultury czasów nowożytnych, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, członek Komisji Historycznej powołanej przez ks. abpa Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego, zajmującej się badaniem biografii Sług Bożych Emilii i Karola Wojtyłów.

 


Przyjaciele z podwórka

 W drugim odcinku podcastów z cyklu „Wojtyłowie – śladami rozmów z dawnych lat” zatytułowanym  „Przyjaciele z podwórka” o beztroskim czasie dziecięcych zabaw Karola Wojtyły oraz o sposobach spędzania wolnego czasu w latach 20. i 30. XX wieku.

Opowiedzą o nich m.in. Kazimierz Banaś (syn właścicieli słynnej jadłodajni, w której stołowali się Karol z ojcem), Tadeusz Cichoń, Szczepan Mogielnicki, Eugeniusz Mróz. Autentyczności tym historiom nada komentarz i narracja eksperta – dra hab. Pana Tomasza Graffa – historyka, badacza dziejów i kultury czasów nowożytnych, wykładowcy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Chłopczyk w granatowym mundurku

Trzeci odcinek cyklu zatytułowany „Chłopczyk w granatowym mundurku”. Tym razem usłyszymy wspomnienia dotyczące czasów Szkoły Powszechnej. “Dziękuję (…) za te szkoły, z których tak wiele zaczerpnąłem światła…” – słowa Ojca Świętego, które padły w Wadowicach podczas I pielgrzymki do wolnej Polski w 1991 roku, utwierdzają nas w przekonaniu, jak ogromny wpływ na kształtowanie się osobowości Karola Wojtyły miały pierwsze lata edukacji.

O szkolnych profesorach Karola Wojtyły, funkcjonowaniu szkoły i uczniowskich wybrykach opowiedzą m.in. koledzy ze szkolnej ławy – Szczepan Mogielnicki, Włodzimierz Piotrowski i Tadeusz Siwek, a także nauczyciele przyszłego papieża – Tadeusz Braś i Józef Gondek. Autentyczności historiom nada komentarz i narracja eksperta – dra hab. Pana Tomasza Graffa – historyka, wykładowcy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który w rozmowie z córką Weroniką przybliży słuchaczom okres pierwszego etapu edukacji papieża z Wadowic.

 

 

W duchu szacunku i koleżeństwa

W czwartym odcinku podcastów z cyklu „Wojtyłowie – śladami rozmów z dawnych lat” zatytułowanym  „W duchu szacunku i koleżeństwa” usłyszymy wspomnienia dotyczące czasów wadowickiego gimnazjum. „Była to szkoła istotnie bardzo ceniona, nie tylko ze względu na swoje stare mury, ale również i głównie ze względu na znakomity zespół profesorski, który przez swoją edukację, przez wymagania oraz wyniki, które uzyskiwaliśmy gwarantowało nam to, że nasze świadectwa dojrzałości były respektowane należycie przy ewentualnym podejmowaniu studiów wyższych na Uniwersytecie Jagiellońskim” – wspominał Pan Karol Poliwka, jeden ze szkolnych przyjaciół przyszłego papieża.

O gimnazjalnych profesorach, egzaminach maturalnych, ale także o Junackich Hufcach Pracy i Sodalicji Mariańskiej opowiedzą m.in: Stanisław Jura, Jan Sarnicki, Zbigniew Siłkowski czy profesor Józef Titz.

Autentyczności tym historiom nada komentarz i narracja eksperta – dra hab. Pana Tomasza Graffa – historyka, wykładowcy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.


Homo theatralis

homo theatralisW piątym odcinku podcastów z cyklu „Wojtyłowie – śladami rozmów z dawnych lat” zatytułowanym „Homo theatralis” usłyszymy wspomnienia dotyczące pasji teatralnej, aktorskiej Karola Wojtyły.

Kto dostrzega w sobie tę Bożą iskrę, którą jest powołanie artystyczne – powołanie poety, pisarza, malarza, rzeźbiarza, architekta, muzyka, aktora… – odkrywa zarazem pewną powinność: nie można zmarnować tego talentu, ale trzeba go rozwijać, ażeby nim służyć bliźniemu i całej ludzkości. (…)” – napisał Jan Paweł II w „Liście do Artystów”.

Nie tylko o aktorskich dokonaniach przyszłego papieża, ale także o życiu artystycznym przedwojennych Wadowic opowiedzą kolejno: Leopold Pacylt, Zbigniew Siłkowski, Halina Królikiewicz – Kwiatkowska, Kazimiera Żakówa oraz profesor Józef Titz.

Autentyczności tym historiom nada komentarz i narracja ekspertów – dra hab. Pana Tomasza Graffa – historyka, wykładowcy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz p. Dominiki Jamrozy – teatrologa.

U podstaw wiary i pobożności

W szóstym odcinku podcastów z cyklu „Wojtyłowie – śladami rozmów z dawnych lat” zatytułowanym „U podstaw wiary i pobożności” usłyszymy wspomnienia dotyczące czasów ministrantury, udziału w Sodalicji Mariańskiej i zaangażowania w działalność kółka abstynenckiego Karola Wojtyły.

Przyszły papież swoją drogę do świętości rozpoczął bardzo wcześnie – już jako ministrant… W sierpniu 2001 roku, podczas katechezy do ministrantów powiedział: „Kto bowiem chce służyć Jezusowi Chrystusowi w Kościele, powinien być wszędzie Jego świadkiem”. Autentyczności historiom nada komentarz i narracja eksperta – dra hab. Pana Tomasza Graffa – historyka, wykładowcy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.