Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Drzwi Święte

24 grudnia 1999 roku Ojciec Święty otworzył w bazylice św. Piotra Drzwi Święte, inaugurując rok jubileuszowy z okazji 1950 rocznicy odkupienia. Jak wyglądają drzwi, które są symboliczną bramą do uzyskania szczególnego odpustu? Na co dzień ich kopię – ważącą bagatela 800 kilogramów – można zobaczyć, a nawet dotknąć w naszym Muzeum. Nieco zmniejszone względem oryginalnych, są dziełem włoskich rzemieślników z Albano. Zanim trafiły do Wadowic pobłogosławił je w Rzymie papież Benedykt XVI.

Z jednej strony znajduje się na nich 16 płaskorzeźb ze scenami biblijnymi i herby papieży, którzy od średniowiecza otwierali Święte Drzwi. Choć te watykańskie są gładkie z jednej strony, co wynika z ich zamykania po zakończonym jubileuszu, te muzealne zawierają motto pontyfikatu Jana Pawła II „Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi” napisane w 10 językach. Drzwi są uchylone, jakby zatrzymane w chwili ich otwierania. Spoglądając przez nie widzimy fotografię samego Ojca Świętego, kiedy 24 grudnia 1999 roku po raz drugi w czasie swojego pontyfikatu otwierał święte drzwi, rozpoczynając Wielki Jubileusz Roku 2000.

Magdalena Klaja