Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Kościół zbudowany na skale miłości

Do kolejnej sali wchodzimy przez bramę, która swoją formą i kolorem przypomina falującą wodę – to pierwsza brama w tej strefie. Symbolizuje ona sakrament chrztu, który wprowadza do wspólnoty Kościoła. Sama sala swoim kształtem nawiązuje do kopuły rzymskiej bazyliki św. Piotra.

Jan Paweł II, jako Głowa Kościoła Powszechnego, sprawował także władzę nauczycielską, dlatego na czternastu kolumnach-tablicach podpierających kopułę umieszczono strony tytułowe Jego czternastu encyklik.  Zarówno teksty, jak i piękne ornamenty obrazujące treść dokumentów, zostały wykonane techniką pisania ikon. W osobnej gablocie mieści się kopia rękopisu pierwszej encykliki Ojca Świętego Redemptor hominis (z 4 marca 1979).

Na środku sali stoi replika Drzwi Świętych z bazyliki św. Piotra, które Jan Paweł II otwierał (i zamykał) dwa razy – w marcu 1983 (i kwietniu 1984) oraz w grudniu 1999 (i styczniu 2001). Awers wrót tworzą płaskorzeźby przedstawiające sceny biblijne i herby kolejnych 28 papieży, którzy otwierali Drzwi Święte, natomiast na rewersie umieszczono napis Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – motto pontyfikatu Jana Pawła II – w dziesięciu językach. W gablotach można tu także zobaczyć pamiątki związane z Wielkim Jubileuszem Roku 2000, np. pektorał i mitrę Jana Pawła II przygotowane na tę okazję oraz talerz z herbami wszystkich papieży inaugurujących poszczególne Lata Święte. Wychodząc z tej sali zwiedzający przechodzą przez drugą bramę. Ta przypomina kratki konfesjonału – symbolizuje sakrament spowiedzi, który oczyszcza i umacnia.