Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Projekt „Historia jest historią ludzkich sumień”

Historia jest historią ludzkich sumień

W poniedziałek, 21 grudnia, na wadowickim rynku pojawiła się wystawa będąca efektem współpracy Wojewody Małopolskiego oraz Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. W ramach projektu „Historia jest historią ludzkich sumień. Mobilnie przez Polskę w okresie dążeń niepodległościowych” powstała mobilna wystawa czasowa oraz strona internetowa stanowiąca jej uzupełnienie.

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach wspólnie z Wojewodą Małopolskim zrealizowało projekt „Historia jest historią ludzkich sumień. Mobilnie przez Polskę w okresie dążeń niepodległościowych”. Projekt sfinansowany został z Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022. Priorytet 2 Schemat 2C – Projekty własne Wojewodów.

Celem projektu było stworzenie mobilnej wystawy czasowej oraz strony internetowej zawierającej zasoby edukacyjne stanowiące uzupełnienie merytoryczne wystawy.

Wystawę „Historia jest historią ludzkich sumień” można już oglądać na wadowickim rynku. Znajduje się ona tuż obok Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II. Jej uzupełnieniem jest strona internetowa www.wystawajp2.pl, na której znaleźć można dodatkowe materiały merytoryczne, fotograficzne i audiowizualne. Poprzez realizację tego projektu zachęcamy do rozwoju postaw patriotycznych oraz inspirowania rodaków wartościami takimi jak: wolność, solidarność, poszanowanie praw i godności człowieka.

Wystawa będzie dostępna w Wadowicach do 1 lutego 2021 r., następnie pojawi się w przestrzeniach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W kolejnych miesiącach będzie można ją oglądać w miastach na terenie całego kraju.

Patronat medialny nad projektem objęli: Gość Niedzielny, Radio Kraków oraz TVP 3 Kraków.

W projekcie „Historia jest historią ludzkich sumień. Mobilnie przez Polskę w okresie dążeń niepodległościowych” materiały archiwalne zostały wykorzystane dzięki uprzejmości instytucji i osób prywatnych z całej Polski. Szczególnie pragniemy wyróżnić: Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Czynu Powstańczego – oddział Muzeum Śląska Opolskiego, Instytut Pamięci Narodowej – oddział w Krakowie, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Historii Polski w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Katyńskie – Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Servizio Fotografico L’Osservatore Romano, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach, Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, Zbigniew Pachulski, Zdzisław Szczur, Prywatne Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej, Wadowickie Centrum Kultury, Muzeum Miejskie w Wadowicach.

Zachęcamy do obejrzenia filmu wernisażowego oraz odwiedzenia strony www.wystawajp2.pl

Zapraszamy!