Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

OTWARCIE PROCESÓW KANONIZACYJNYCH EMILII I KAROLA WOJTYŁÓW

11 marca br. metropolita krakowski abp. Marek Jędraszewski ogłosił decyzję o otwarciu procesów kanonizacyjnych Emilii i Karola Wojtyłów, rodziców Jana Pawła II. To kolejny krok prawny po pozytywnej opinii Konferencji Episkopatu Polski i zgodzie ze strony Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.

Kuria Metropolitalna w Krakowie zwraca się z prośbą o przekazanie do dnia 7 maja 2020 roku jakichkolwiek dokumentów, pism lub wiadomości dotyczących rodziców Jana Pawła II, zarówno tych poświadczających opinię świętości jak i negujących. Jan Paweł II o rodzicach pisał w książce „Dar i Tajemnica”:

„Moje przygotowanie seminaryjne do kapłaństwa zostało poniekąd zaantycypowane, uprzedzone. W jakimś sensie przyczynili się do tego moi Rodzice w domu rodzinnym, a zwłaszcza mój Ojciec, który wcześnie owdowiał. Matkę straciłem jeszcze przed Pierwsza Komunia św. w wieku 9 lat i dlatego mniej ja pamiętam i mniej jestem świadom jej wkładu w moje wychowanie religijne, a był on z pewnością bardzo duży. Po jej śmierci, a następnie po śmierci mojego starszego Brata, zostaliśmy we dwójkę z Ojcem. Mogłem na co dzień obserwować jego życie, które było życiem surowym. Z zawodu był wojskowym, a kiedy owdowiał, stało się ono jeszcze bardziej życiem ciągłej modlitwy. Nieraz zdarzało mi sie budzić w nocy i wtedy zastawałem mojego Ojca na kolanach, tak jak na kolanach widywałem go zawsze w kościele parafialnym. Nigdy nie mówiliśmy z sobą o powołaniu kapłańskim, ale ten przykład mojego Ojca był jakimś pierwszym domowym seminarium”.

 

Emilia z Kaczorowskich Wojtyła urodziła się 26 marca 1884 roku w Krakowie, jako córka Feliksa i Marii z domu Scholz. Tam też 10 lutego 1906 roku zawarła związek małżeński z Karolem Wojtyłą. Po ślubie zajmowała się domem, a dorywczo także krawiectwem. Zmarła 13 kwietnia 1929 roku w Wadowicach. W akcie zgonu jako powód śmierci wpisano zapalenie mięśnia sercowego i niewydolność nerek. Spoczywa na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Karol Wojtyła urodził się 18 lipca 1879 roku, jako syn Macieja i Anny z domu Przeczek. W 1900 roku został powołany do armii austro-węgierskiej. Odbywając służbę w różnych miastach poznał swoją przyszłą żonę Emilię Kaczorowską. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości służył w wojsku polskim. W 1927 roku przeszedł na emeryturę w stopniu porucznika. Rok przed wybuchem wojny przeprowadził się z synem Karolem do Krakowa. Tam zmarł 18 lutego 1941 roku.

Magdalena Klaja