Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Encyklika „Matka Odkupiciela” podejmuje niezwykle istotny wątek duchowości maryjnej – tak istotnej dla całego życia Jana Pawła II. Papież od najmłodszych lat był głęboko zanurzony w kulcie do Najświętszej Panny – szkaplerz karmelitański, zawołanie „Totus Tuus”, wreszcie związek pontyfikatu z objawieniami fatimskimi – wszystkie te elementy świadczyły o szczerym zawierzeniu Maryi.

Dokument wydany 25.03.1987 r. porusza istotny problem miejsca kultu Maryi w posoborowej rzeczywistości Kościoła. Decyzją ojców soborowy temat ten został zawarty w Konstytucji o Kościele, tym samym Vaticanum II odrzucił wcześniejszą teologię maryjną, której myślą przewodnią było hasło: „o Maryi nigdy dosyć”. Nie znaczy to jednak, że Sobór umniejszył rolę Bożej Rodzicielki, ale chciał ukazać jej właściwe miejsce w Kościele: znak nadziei i wzór postępowania. Postulat ten realizuje Jan Paweł II właśnie w encyklice „Redemptoris Mater”.

Papież zwraca uwagę na trzy istotne wymiary duchowości Maryjnej. Po pierwsze, cały kult Matki Bożej musi być wpisany w relację wiernych do jej Syna – tylko On pozwala zrozumieć rolę Matki, jej udział w zbawczym dziele. Po drugie – Maryja jest dla Kościoła wzorem postępowania, posłuszeństwa Bogu i całkowitego oddania się Jego Słowu. I po trzecie macierzyńskie pośrednictwo – nieustanna obecność ze swoimi dziećmi – Kościołem, któremu wyprasza łaski.

Ojciec Święty zachęca do wypracowania sobie osobistej i głębokiej relacji z Maryją – zgodnie z Testamentem z krzyża. Podnosi także kluczowy aspekt kultu maryjnego – naśladowanie jej jako wzoru Nowego Człowieka, oddanego w Duchu Świętym Chrystusowi, pełnego macierzyńskiej troski o całą Wspólnotę.