Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Laborem exercens – O pracy ludzkiej, data publikacji encykliki nie była przypadkowa – Ojciec Święty ogłosił ją w 90. rocznicę encykliki Rerum novarum, papieża Leona XIII, która odrzucała marksizm i kapitalizm. Jan Paweł II w Laborem exercens dotknął aktualnych problemów postępu cywilizacyjnego, gwałtownego rozwoju gospodarczego oraz zmian geopolitycznych, które przyczyniły się do powstania nowych zjawisk społecznych.Laborem Exercens

W czasie okupacji hitlerowskiej młody Karol Wojtyła pracował w zakładach chemicznych Solvay. Doświadczenie katorżniczej pracy uwrażliwiło go na zjawisko wyzysku człowieka przez człowieka i problem pracy. Laborem exercens wydana w 1981 r. podejmowała właśnie temat pracy oraz rolę i godność człowieka pracującego.

Papież stwierdza we Wprowadzeniu, że problem pracy – będąca integralnym elementem życia ludzkiego – stanowi klucz do wszelkich kwestii społecznych, również w obliczu nowych wyzwań i problemów. się od ukazania pracy jako najlepszego klucza do opisu kwestii problemów społecznych. W dalszych rozdziałach Jan Paweł II ukazuje biblijny kontekst pracy, i jej duchowy charakter. Jest ona udziałem w dziele stworzenia – człowiek poprzez prace realizuje Boskie polecenie: „czyńcie sobie ziemię poddaną”. Praca nie jest zatem karą za grzech, ale formą realizowania swego powołania – rozwoju własnego potencjału, osobowości, talentów. Mimo, że wymaga wysiłku i podjęcia trudu, to stanowi szansę na wzrost człowieka.

Papież zwraca uwagę na zagrożenie i problem błędnego stawiania akcentu między podmiotowym i przedmiotowym wymiarem pracy. Jednocześnie podkreśla znaczenie solidarności ludzi pracy i godności człowieka, który nigdy nie może być środkiem do osiągnięcia celów. Prezentuje także stanowisko Kościoła – pierwszeństwo pracy przed ślepym kapitalizmem oraz unikanie tendencji materialistycznych. Poprzez pracę człowiek ma szansę na zmianę nie tylko siebie, ale też swojego otoczenia, zmianę świata.

„Potrzebna jest ta praca, praca wieloraka — i praca umysłu, i praca rąk, praca inżynierów i profesorów uczelni technicznych, praca górników, hutników — ażeby człowiek mógł wypełnić to wspaniałe posłannictwo otrzymane od Stwórcy, które Księga Rodzaju wyraża w słowach: czyńcie sobie ziemię poddaną (Rdz 1, 28).”