Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

„Człowiek jest powołany do pełni życia, która przekracza znacznie wymiary jego ziemskiego bytowania, ponieważ polega na uczestnictwie w życiu samego Boga”. Słowa te stanowią istotę przesłania „Ewangelii życia” – 11. encykliki Jana Pawła II. Dokument ten dotyka tematu godności i nienaruszalności ludzkiego życia na każdym jego etapie. Papież zwraca uwagę, że XX w. przyniósł szczególna pogardę dla wartości życia. Wojny i systemy totalitarne, eutanazje, aborcje, samobójstwa i „wszystko co ubliża godności ludzkiej” – składa się na obraz „cywilizacji śmierci”. Konsekwencją tego zjawiska jest, zdaniem Ojca Świętego, zagłada społeczeństwa.

W „Evangelium vitae” Jan Paweł II kładzie akcent na ukazanie ogromu piękna i wartości, jakie kryje życie. Nie jest to jednak naiwne patrzenie na rzeczywistość, ale pełne realizmu. Pełnia optymizmu i nadziei obecnych w nauczaniu Papieża wypływa z przylgnięcia do Ewangelii, z której wypływa życie. To obecność Boga w życiu człowieka stanowi o jego ogromnej wartości i nadaje mu sens.

Jan Paweł II wzywa do troski o każde ludzkie życie. Działanie to musi przejawiać się szczególnie na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze w postawie pro life – gotowości obrony życie na wszelkich etapach jego rozwoju. Po drugie – poprzez otwartość i wsparcie okazywane ludziom, których spotykamy w naszej codzienności. Zadanie to jest stoi przed każdym człowiekiem, ponieważ każdy z nas jest powołany do budowania cywilizacji miłości.