Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Ecclesia de eucharistia17 kwietnia 2003 roku ukazała się ostatnia encyklika Jana Pawła II pt. „Ecclesia de Eucharistia”. Papież porusza w niej chyba najistotniejszy aspekt życia chrześcijańskiego – rolę Eucharystii. Wychodząc od osobistego doświadczenia celebrowania Świętej Liturgii w Wieczerniku, wskazuje na jej ogromne znaczenie i podstawowy wymiar życia kapłańskiego. Podkreśla ogrom miłości Syna Bożego, który dając swoje Ciało jako pokarm, przybliżył się najbardziej jak to możliwe do człowieka, tak bardzo że „zatrzymał się krok od nicości”.

Papież wskazuje na nierozerwalny związek Kościoła z Eucharystią. To ona jest „źródłem i zarazem szczytem całego [jego] życia”. Uczestnicząc w tym Darze każdy chrześcijanin ma udział w życiu Trójcy, upodabniając się do Niej. Już św. Augustyn zwrócił uwagę na niezwykłą cechę Eucharystii: w przeciwieństwie do zwykłego pokarmu, który jest trawiony przez organizm, to Ona „trawi” tego, kto ją spożywa i przemienia w siebie – Ciało Chrystusa.

Ojciec Święty zwraca wreszcie uwagę na umocnienie jakie daje Eucharystia. Udział w tym Sakramencie nie tylko uzdalnia, ale też zobowiązuje do głoszenia Chrystusa w świecie. Życie każdego wierzącego, karmiącego się Chlebem eucharystycznym, winno być obrazem życia Jezusa, który prowadzi do Ojca.