Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

„Dom dla każdego” – projekt Muzeum w ramach programu „Kultura bez barier”

Miło nam poinformować, że nasze Muzeum rozpoczyna realizację przedsięwzięcia grantowego „Dom dla każdego. Sensoryczna ścieżka zwiedzania i warsztaty dla osób ze szczególnymi potrzebami w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach” finansowanego w ramach projektu „Kultura bez barier”.

Przedsięwzięcie zakłada poszerzenie oferty instytucji o sensoryczną ścieżkę zwiedzania ekspozycji stałej oraz opracowanie scenariusza powiązanych z nią warsztatów muzealnych, przy uwzględnieniu szczególnych potrzeb zwiedzających – zwłaszcza w obszarze widzenia, rozumienia i czucia. Zadanie realizowane będzie na różnych płaszczyznach: od poszerzenia współpracy m.in. ze środowiskiem osób niewidomych, ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez szkolenia dla wszystkich pracowników, przygotowanie materiałów (np. ETR, tyflografiki, audiodeskrypcje, AAC), zakup obiektów uzupełniających ekspozycję do dotykania i słuchania, aż po wdrożenie ścieżki i warsztatów. Każdemu etapowi towarzyszyć będą konsultacje z zainteresowanym środowiskiem. Opracowana zostanie ankieta ewaluacyjna przedsięwzięcia. Ścieżka multisensoryczna oraz warsztaty zostaną na stałe włączone do oferty muzeum.

Przedsięwzięcie ma przyznane dofinansowanie w wysokości 104 470,00 PLN w ramach projektu „Kultura bez barier” PFRON realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.